MAASSLUIS | In de afgelopen jaren is de geluidsproblematiek van de A20 regelmatig ter sprake geweest in de gemeenteraad. Maandag 19 september hebben vertegenwoordigers van de Belangenvereniging Kastanjedal een bezoek gebracht aan de fracties van CDA Maassluis, D66, ChristenUnie, PvdA en VVD.

Aanleiding van het bezoek was de mogelijkheid die zij hebben onderzocht, om tegen gereduceerde kosten met behulp van elders afgevoerde grond een geluidswal te realiseren. Zij hebben hierover positief contact gehad met de projectorganisatie van de ontwikkelingslocatie “Wilgenrijk”, waar een 12 meter hoge geluidswal wordt gerealiseerd.

In het Actieplan Geluid Maassluis, dat is opgesteld door de gemeente Maassluis en de DCMR staat:

4. Monitoring bronnen en maatregelen van derden Voor Maassluis is het wegverkeerslawaai van de A20 een van de bronnen van mogelijke hinder. De gemeente Maassluis zorgt er voor dat dit onderwerp hoog op de agenda van Rijkswaterstaat blijft staan.

 


In het kader van artikel 51 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

 1. In hoeverre ziet het college kansen voor het op een gelijke wijze realiseren van een geluidswal, die aan alle gestelde normen voldoet, tussen de bomenbuurt en het Kastanjedal enerzijds en de A20 anderzijds? Welke initiatieven heeft u daarin ondernomen?
 2. De bewonersorganisatie geeft aan dat de projectorganisatie van `Wilgenrijk` bereid is om plantechnische ondersteuning te verlenen. We begrepen dat er initiële contacten zijn geweest tussen de gemeente en de bewonersorganisatie, maar dat dit geen vervolg heeft gekregen in een gesprek met Wilgenrijk. Waarom niet? Wanneer wordt er wel overlegd?
 3. Kan het college voor de behandeling van de Begroting 2017 de mogelijkheden verkennen alsmede inzicht geven in de kansen en kosten voor een dergelijke realisatie van een geluidswal tussen de bomenbuurt en het Kastanjedal enerzijds en de A20 anderzijds?
 4. Welke concrete acties en contacten zijn er in de richting van en met Rijkswaterstaat ondernomen en wat zijn in die contacten de recente ontwikkelingen?

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. Dick
  23 september 2016 at 20:12

  geluidsscherm prima ideemaar wel helemaal tot aan het eind van Maassluis

 2. Peter
  22 september 2016 at 18:10

  Gezellig…. dan nog even een masker voor de uitlaatgassen opzette in de wilgenrijk 😀

 3. B. Scheurwater
  22 september 2016 at 11:36

  Ben benieuwd ….