Op de agenda van de commissie staat het “Raadsvoorstel tot vaststellen keuze inzake aanpak beperken geluidshinder A20”


MAASSLUIS | Een gemeenteraadscommissie bespreekt Op dinsdag 7 april  (19:00 uur) het raadsvoorstel voor de aanpak van een geluidswal bij de A20. Bij akkoord bevinden wordt het gelijk een hamerstuk voor B&W tijdens de gemeenteraadsvergadering (20:30). In verband met de maatregelen rond het coronavirus zijn deze vergaderingen niet fysiek toegankelijk voor publiek en pers. 

► De vergadering is wel te volgen via internet.
► Eventuele insprekers worden verzocht contact op te nemen met de griffier: 06 52506072

Voor achtergrondinformatie zie deze documenten:
Raadsvoorstel


Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu