MAASSLUIS | Vergunningen moeten snel kunnen worden afgehandeld. B&W stelde dit in de kadernota en de raad kan zich daarin vinden nadat de toelichting van B&W duidelijk maakte dat het gaat om de zogeheten WABO onderwerpen.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning ; dat is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Voor niet complexe vergunningen moet de burger snel een complete aanvraag kunnen indienen én de gemeente moet die daarna snel controleren en goedkeuren/afwijzen. 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt