MAASSLUIS | Een raadscommissie bespreekt vanavond de raadsinformatiebrief over “Gezamenlijk veiligheidsbeeld, monitor en nadere duiding”.  Burgemeester Haan zet Handhaving & Toezicht steeds breder in.  Opvallend in de cijfers uit de Veiligheidsmonitor: 27,5 % is tevreden over de politie in de eigen buurt, 6,3 % is ontevreden. Wat de overige tweederde vindt, is daarmee niet duidelijk.

Burgemeester Haan stelt: “Een deel van de toegenomen registraties valt  te verklaren door de toegenomen meldingsbereidheid en door de wijze van registratie door de politie. Daarnaast is er de laatste jaren een verschuiving te zien van zichtbare naar onzichtbare criminaliteit, de criminaliteit die niet altijd naar boven komt in de cijfers. Er is sprake van ongeregistreerde criminaliteit als bijvoorbeeld slachtoffers geen aangifte doen. Vaak wordt er wel aangifte gedaan, ook omdat dat voor de verzekering verplicht is. Daarnaast kennen milieudelicten, drugsdelicten en ondermijning gerelateerde delicten vaak geen directe slachtoffers en is het doen van aangifte in die gevallen niet mogelijk.”

Burgemeester  Edo Haan (portefeuillehouder Veiligheid) stelt verder in deze brief: “Er is een dalende trend in de geregistreerde criminaliteit Sinds 2012 is een dalende trend zichtbaar in het aantal geregistreerde misdrijven. In Maassluis is de geregistreerde misdaad in 2019 met 2% wel iets gestegen ten opzichte van 2018, maar relatief gezien blijft het aantal laag vergeleken met voorgaande jaren. Ook is de lichte stijging over 2019 lager dan de stijging op landelijk niveau van 4% en op regionaal niveau van 5%.

  • Ouderwetse criminaliteitsvormen maken steeds meer plaats voor cybercriminaliteit.
  • Het is een landelijke trend dat bedreigingen en huiselijk geweld toenemen
  • Overlast, veroorzaakt door verwarde/overspannen personen, blijft landelijk en in Maassluis stijgen.
  • Over de periode 2012-2019 is er een dalende lijn van het aantal woninginbraken,
  • Een toename van het aantal meldingen jeugdoverlast komt, zo blijkt uit nadere toelichting van de politie, niet een op een overeen met de daadwerkelijke jeugdoverlast op straat.

Verder meldt hij: “Het team Handhaving & Toezicht wordt steeds breder ingezet. Ze treden niet meer alleen op tegen overlast en kleine ergernissen, maar doen mee in het tegengaan van fraude en andere ondermijning gerelateerde thema’s, staan in nauwe verbinding met de horeca, focussen op jeugdoverlast en trekken samen op met politie. Door de behuizing in de veiligheidsvleugel is de samenwerking tussen de politie en het team Handhaving & Toezicht sterk verbeterd. We stimuleren Buurtpreventie en andere bewonersinitiatieven, en staan in contact met de inwoners van de stad onder andere via de wijkco6rdinatoren. De werving van nieuwe vrijwilligers voor Buurtpreventie blijft doorgaan, en de Buurtpreventen krijgen goede ondersteuning. ”

Lees meer achtergrondinformatie: raadsbrief, plus bijlagen

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt