GR2018 in Maassluis

MAASSLUIS | In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is Forza! de eerste die zich heeft gemeld om te laten zien waarvoor de partij staat. Bea Scheurwater is kwartiermaker voor de partij en zij schetst een beeld van de visie van haar partij toegesneden op Maassluis. Op 10 september bracht de partij haar bestuurlijke stellingen naar buiten. Vandaag komen daar de maatschappelijk stellingen bij.

“Forza! Maassluis is een partij die onafhankelijk is van het landelijk gekonkel en zij plaatst slechts het belang van Maassluis en haar inwoners voorop”, zo positioneert Bea Scheurwater, kwartiermaker, haar partij: “Forza staat voor helder communiceren. Direct, met af en toe stevige en uitdagende standpunten in de politieke arena. Maar wel altijd over de inhoud en niet op de man gespeeld.”

Vandaag worden een aantal maatschappelijke stellingen door de partij naar buiten gebracht waarmee zij een eigen geluid wil brengen.

Maatschappelijk stellingen

Forza Maassluis

 1. wil geen mega windturbines in onze gemeente
 2. is voor echte koopkracht & banen voor alle Maassluizers (weg met het bovenmatig flexwerkers en extern inhuren van dure managers), kleinschaligheid (de menselijk maat) gaat weer in zijn algemeenheid boven grootschaligheid in Maassluis gelden (ook in ‘t onderwijs).”
 3. wil stop van de sloop van de betaalbare huur & ouderenhuisvesting”.(De Vliet, Sluispolder)
 4. eist voorrang bij woontoewijzing in Maassluis aan de Maassluizers. Stop met het gratis geven van wooninrichtingskosten a 6500 euro in Maassluis aan asielzoekers, statushouders, gezinsherenigers. Door geen werk, procedures volgen teleurstelling, frustraties, eerst werk huidige systeem kan zorgen voor aantrekkingskracht voor haat-imams. Woon-overlastgevers & asocialen worden strenger aan gepakt.
 5. stelt dat alle daken in Maassluis groen moet worden door het plaatsen van zonnecellen. Er behoort in Maassluis meer organisch (kleurrijker) en levensloopbestendig (senioren) woningen te worden gebouwd
 6. wil dat 3% in woonwijk of buurt wordt gereserveerd voor speel & recreatieruimte
 7. vindt, dat er in Maassluis vrijwillige maatschappelijke dienstplicht voor (spook) jongeren moet komen dan wel door de gemeente Maassluis behoort te worden aangeboden.
 8. is voor gratis openbaar vervoer (stadsbus, regiobus, metro) in/rond Maassluis,voor senioren en minima Er moet anders maar een gratis Maassluis city-shuttle komen. Doorgaande wegen krijgen natuurlijk-gekleurde straatverlichtingFruit, vrucht & notenbomen worden binnen de publieke ruimte door de gemeente overal aangeplant (vrij plukken voor iedereen, gezond, fruit eten, bewegen, groene kleurrijke omgeving.).
 9. stelt dat cultuur, recreatie, onderwijs en sport voor iedereen bereikbaar en betaalbaar moet zijn in Maassluis. Ook voor de minima, chronisch zieken & gehandicapten, ouderen en armlastig zzp’ers c.q. kleine ondernemers.
 10. staat in de regio voor 24-uurs bereikbaarheid van het ziekenhuis, huisartsenpost en apotheek.
 11. stelt voor dat de ruimtes en lokalen in scholen, publiek beter kunnen worden benut, door deze open te stellen in avonduren voor mensen in al dan niet verenigingof stichting verband.
 12. staat voor de in eigen dominante Nederlandse/Westerse cultuur, waarden en normen. Zoals de Rotterdamse dichter “Jules Deelder” het al zei: ” Zwart is Zwart”, dat geldt ook voor Zwarte Piet in Maassluis. Vrijheid van godsdienst is een kernwaarde van onze samenleving, maar de inwoner heeft ook het recht om gevrijwaard te blijven van de godsdienstige, culturele of politieke overtuiging van zijn gemeenteambtenaar/bestuur. (zwartepiet pakketten).
 13. ijvert voor een standbeeld in de gemeente van- dan wel een kunstwerk naar geest en doelstellingen van wijlen dhr. prof. Pim Fortuijn (de inspirator van Forza Maassluis). maakt zich sterk in Maassluis voor een vrij publiek toegankelijk hoge uitkijktoren langs de Waterweg als Maassluis landmark en een aan te leggen fors doolhof.
Ad Management

Ad Management

Advertentie Management Maassluis Nu

2 Reacties

 1. Marcel Thomassen
  17 september 2017 at 12:18