MAASSLUIS | GroenLinks Maassluis vindt dat álle vormen van gaswinning afgebouwd moeten worden. De NAM wil middels de fracking methode de laatste beetjes (schalie) gas uit onze bodem halen. Daarbij worden chemische middelen gebruikt die ernstige milieuvervuiling kunnen veroorzaken, bovendien zal deze methode vrijwel zeker tot extra bodemdaling, trillingen en bevingen leiden, óók in Maassluis!

We kunnen zonder gas, we moeten zonder gas, op naar volledig duurzame energie!

Dit is onze motivatie om een zienswijze tegen een nieuwe vergunning voor de NAM in te dienen.

De volledige zienswijze van GroenLinks Maassluis staat hieronder. Alle inwoners van Maassluis kunnen natuurlijk ook nog steeds zélf hun mening geven, vóór 8 augustus.

Zie de voorwaarden en informatie in het bericht van 28 juni jl:
Voorwaarden


GROENLINKS MAASSLUIS

 

Zienswijze winningsvergunning NAM, winningsplan Gaag-Monster.

Geachte Minister, Geachte medewerkers Ministerie van Economische zaken en klimaat,

Na ons zorgvuldig te hebben verdiept in uw Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Gaag-Monster en alle informatie die hierover beschikbaar was, willen wij u met klem verzoeken om de NAM géén nieuwe gaswinningsvergunning toe te kennen.

GroenLinks Maassluis is voorstander van het afbouwen van álle vormen van gaswinning, en volledig over te gaan naar het gebruik van herwinbare energiebronnen, zoals zon en wind.

In ons gebied – het veld Gaag-Monster treft ook Maassluis – zou er gewerkt gaan worden met de fracking methode om daarmee de laatste restjes gas uit de grond te halen. De risico’s voor mens en milieu bij het winnen van schaliegas middels fracking (waarbij chemische middelen in de bodem komen) zijn voor ons onaanvaardbaar.

De grote kans op trillingen en bevingen en de te verwachten extra bodemdaling zullen vrijwel zeker schade aanrichten voor de inwoners en bedrijven in Maassluis en onze buurgemeenten, dit is een risico dat wij onverantwoord vinden.

Nu al heeft er door de jarenlange winning een flinke bodemdaling plaatsgevonden, en zelfs als men nu meteen zou stoppen met de winning is de verwachting dat de bodem nog minimaal enkele centimeters zal inklinken als gevolg van de eerdere winning.

De kans op schade door méér bodemdaling en bevingen is extra risicovol in het mooie groene gebied dat tussen Maassluis en Vlaardingen ligt. Er staan daar omgeven door een prachtig natuurgebied eeuwenoude boerderijen en andere panden – die het jammer genoeg al zwaar te verduren zullen krijgen nu de Raad van State toestemming heeft gegeven om daar de Blankenburgtunnel met zes-baans snelweg te realiseren – de gevolgen van het winnen van schaliegas onder dit gebied zullen desastreus zijn!

De NAM kan en wil geen enkele garantie geven dat dit alles niet zou gebeuren!

De schade aan natuur en milieu kan niet overzien worden. Nu al is er milieuschade in ons gebied door het affakkelen. Wat de chemicaliën teweegbrengen in de bodem en in het grondwater baart ons grote zorgen. Ook hieromtrent kan de NAM ons niet geruststellen. Zelfs over de gevolgen – als er bij lekkage of andere calamiteiten water met chemicaliën zal vrijkomen – kan de NAM ons niet garanderen dat bijvoorbeeld ons drinkwater niet in gevaar zal komen, of anderszins voor milieuvervuiling zal zorgen. Dit is voor ons onacceptabel.

In het recente verleden is gebleken dat de NAM zich niet als een betrouwbaar bedrijf opstelt. In het Gaag-Monster veld heeft zij haar vergunning voor de maximale hoeveelheid te winnen gas al met meer dan 300 procent overschreden. En diep triest dat er zelfs een dwangsom van het Staatstoezicht op de Mijnen voor nodig was om de gaswinning stop te zetten! Er is vanuit de NAM geen overleg geweest met uw Ministerie, noch met het Staatstoezicht op de Mijnen over deze overschrijdingen. Dat houdt dus in dat de NAM de capaciteit van hun installaties voor de extra gaswinning op eigen houtje hebben aangepast en opgevoerd.

Hiermee is wel duidelijk dat de NAM de vergunning verlenende overheden absoluut niet serieus neemt.

Ook weten wij dat klachten (over o.a. geluidsoverlast en affakkelen) van omwonenden en bedrijven gebagatelliseerd worden door de NAM.

De overlast die omwonenden en bedrijven nu al ondervinden door het geluid (dag en nacht) van de NAM- installaties, zal bij de fracking methode sterk toenemen omdat er meer locaties binnen het gebied komen waar dit gaat plaatsvinden.

Problematiek vinden we dat de NAM onze samenleving niet kan geruststellen, geen garanties kan geven dat schade niet ontstaat en zich niet betrouwbaar opstelt.

Kortom, geeft u alstublieft géén nieuwe vergunning voor gaswinning, sta niet toe dat er fracking plaats gaat vinden voor het winnen van schaliegas.

Met vriendelijke groet,
Fractie en Bestuur
GROENLINKS MAASSLUIS.

Maassluis, 20-07-2018.

Fractievoorzitter Bestuursvoorzitter
GroenLinks Maassluis   GroenLinks Maassluis
Raoul Kleijwegt               André Bruijn


Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

11 Reacties

 1. Henk van Woerden
  21 juli 2018 at 12:49

  @Wim. Dank je wel voor je reactie, het geeft mij de gelegenheid toe te lichten waarom ik blij ben met de zienswijze van Groen Links Maassluis.

  Een voorbeeld. Maassluis grenst aan de A20. Daar mag iedereen 130 km/h rijden. En soms is er iemand die dat ook doet. Maar dat mag, iedereen met een rijbewijs heeft daar vergunning voor.
  Stel nu eens dat u ruim drie maal die 130 km/h, zo’n 400 km/h, op de A20 wil gaan rijden. Waarschijnlijk gaat dat niet met uw huidige auto. Dus u schaft een racemonster aan.
  U rijdt bij Coldenhove de A20 op en geeft plankgas op naar de 400 km/h. Bij Vlaardingen wordt u gesnapt en mede omdat de benzine snel op is moet u stoppen. Er volgen allerlei straf maatregelen waaronder het intrekken van uw rijbewijs, uw vergunning om te auto te rijden. U ging ruim drie maal over uw vergunning heen.
  En omdat u daar apart een scheurijzer voor had gekocht is het ook nog “met voorbedachte rade”.

  Zo is het ook bij de NAM. Een klein beetje over de vergunning gaan kan, ook al is dat niet goed te praten, wellicht nog redelijk onbewust.
  Maar zoveel over de vergunning gaan betekent dat ze echt allerlei leidingen en motoren enzo hebben moeten kopen en daarmee de installaties hebben moeten aanpassen. Dus deze illegale overschrijding is niet toevallig, het is “met voorbedachte rade”.
  Hun vergunning moet worden ingenomen.

  De NAM toont zich een onbetrouwbare, op winst beluste onderneming die de risico’s afwentelt op de bevolking en op de belastingbetaler.

  Dat zagen we al Groningen en nu dus ook hier.

  Bovendien kunnen we van Groningen leren dat de risico’s groter worden als het gasveld leeg begint te raken. En in dit dichtbevolkte gebied, met de hoogbouw van Maassluis …… ik moet er even niet aan denken.

  • Wim van de Wiel
   21 juli 2018 at 16:42

   @Henk. Dank voor het trachten inzichtelijk te maken wat er aan de hand was/is. Maar de vergelijking met een veel te snelle auto gaat mank.
   Wat is het geval? In het winningsplan uit 2013 verwachtte NAM uit de bestaande faciliteiten van het Maasdijkveld (dat waren toen twee geboorde putten en de installatie aan de Coldenhovelaan om het gas op kwaliteit voor de Gasunie te brengen) tot 2018 nog 19 miljoen kubieke meter gas te produceren. Toen was nog niet zeker dat er gefrackt zou worden. Dat is in een van beide putten begin 2015 gebeurd. En met succes. De productie kon aanzienlijk worden opgevoerd, zodanig dat er in die periode 85 miljoen kubieke meter geproduceerd kon worden uit het Maasdijkveld. Is dat veel? Ja en nee. Veel voor ons als burgers die gemiddeld 1500 kubieke meter per jaar gebruiken. Weinig als je het vergelijkt met de totale gasproductie uit zeven velden die sinds het begin van de productie uit Westland en omgeving is gemeten, namelijk 18 miljard, oftewel 18.000 miljoen kubieke meter.
   De overproductie in vergelijking met de totale productie is dus minder dan 0,4 procent van het totaal. Heeft iemand dat gemerkt? Nee.
   In de vergelijking met de auto komt het er op neer dat deze zich niet houdt aan 130 km per uur, maar 130,5 km per uur rijdt. Dat ligt binnen de tolerantie van de meetapparatuur van de politie…

   • Klokkenluider Shell
    21 juli 2018 at 23:07

    Best W.vd Wiel

    Je moet per veld kijken niet naar het totaal. Bovendien Westland kan veilig zijn terwijl in Maasland de huizen kunnen verzakken. Idem voor het deel onder Maassluis.

    ofwel

    Je kunt best doorrijden met 130,5 km/uur zonder veiligheidsgordel als de bijrijderdeur eruit valt, maar o wee als je dan een scherpe bocht doorgaat. Dan hoop ik voor u dat u niet de bijrijder bent………

   • Henk van Woerden
    22 juli 2018 at 22:54

    @Wim.
    Opnieuw bedankt voor je reactie.
    Maar het spijt me voor je. Je gaat allerlei getallen noemen. Maar het gaat om heel iets anders.
    De NAM is vorig jaar ruim drie maal over hun vergunning heen gegaan. Jij ontkent dat maar de NAM geeft dat toe.
    Hun vergunning moet worden ingetrokken op basis van rechtsgelijkheid. We leven nu eenmaal in een rechtstaat.

    De NAM versterkt hiermee hun imago van onbetrouwbaarheid.

    Ik ben het best af en toe met je eens maar de manier waarop ze in de fout zijn gegaan toont het karakter van het bedrijf. In de kern gaat het, zoals heel vaak, om vertrouwen. En dat vertrouwen is weg.

    Als je dit onbetrouwbare bedrijf wil verdedigen moet je dat zelf weten.

    En ook al zijn de risico’s voor onze regio klein, de gevolgen zijn heel groot. En daar is het belang van de gemeente, die moet opkomen voor de inwoners. Volgens mij is het een misser van B&W dat ze geen zienswijze indienen. Daarmee zet de gemeente zichzelf buitenspel. Vanuit de NAM gezien dus heel positief, maar de belangen van de inwoners zijn hiermee verkwanseld.

 2. FW
  21 juli 2018 at 10:46

  De schuld van dit alles licht bij Wiebus. Die ongegeneerde politicus deinst nergens voor terug. Kijk maar hoe het in groningen gaat. Op TV mooie verhaaltjes maar achter je rug om draaien ze nek om. We moeten dit niet meer willen. We moeten van de oude politiek af. Weg met de VVD,PvdA,CDA,PVV,en meer van dat soort mensen.We moeten van het gas AF.

 3. Dick.Pasterkamp.
  21 juli 2018 at 10:24

  Allereerst moet ik de Hr. van de wiel gelijk geven over het anoniem plaatsen van reactie.s.Ik vind dat Maassluis.Nu zulke reactie,s moet weigeren. Maar dat is dan wel het enigste waarin hij gelijk heeft. Zijn reactie is ongegrond, er kan wel degelijk iets gebeuren niemand kan dat voorspellen,maar regeren is voor uit zien,kijk wat er in Groningen gebeurt zijn wij nou ziende blind? Politiek in Maassluis stap over jullie schaduw heen en ook de burger van Maassluis laat u horen het is zo te laat.

  • Wim van de Wiel
   21 juli 2018 at 12:28

   Hr. Pasterkamp, ik beweer niet dat er niets kan gebeuren. Wel dat de risico’s van gaswinning zeer gering zijn. Besef dat geen enkele activiteit in ons leven risicoloos is. Kijk naar het verkeer, ongezonde leefstijl, sportblessures, het wonen in het Rijnmondgebied. En dat kunnen we best aan. Dat geldt ook voor de gaswinning onder onze voeten.

 4. Wim van de Wiel
  20 juli 2018 at 21:58

  De tekst van Groen Links staat vol van vooringenomenheid en gebrek aan kennis. Goed dat de gemeente geen zienswijze indient. Simpel omdat er geen feiten bekend zijn die al niet in het ontwerp-instemmingsbesluit zijn benoemd en tot de conclusie hebben geleid dat de gaswinning in het Westland gewoon kan worden voortgezet. En zonder risico’s van enige betekenis.

 5. 20 juli 2018 at 20:07

  Ook al is (volgens de NAM) de kans klein, het effect van een beving zou desastreus zijn voor onze regio. Oost Groningen is een bevolkt gebied. Hier is dat anders.
  Bij bodemdaling gaat het niet over een kans ofzo, dat gebeurt nu al.
  En wie draait op voor de kosten van verzakte straten of rioleringen? Twee keer raden….

  Als de gemeente, het college van burgemeester en wethouders, het af laten weten dan is het goed dat GroenLinks opkomt voor onze stad.