MAASSLUIS | De gemeenteraadsverkiezingen hebben geleid tot een raadsfractie (inclusief steunraadsleden) waardoor bestuursleden van GroenLinks nu een dubbelrol hebben. Voor de partij is dat aanleiding om op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden. Tijdens de volgende algemene ledenvergadering (datum wordt later bekendgemaakt) worden de nieuwe bestuursleden gekozen.

FUNCTIE

Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor de aansturing en het draaiend houden van de afdeling GroenLinks Maassluis. GroenLinks Maassluis is een actieve afdeling met ruim 26 leden. Als voorzitter ben je samen met je medebestuursleden verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling en het ondersteunen van de fractie. Het bestuur werkt daarin nauw samen met de fractieleden, de diverse commissies en andere actieve vrijwilligers. Alle bestuursleden hebben naast de reguliere bestuurstaken een specifieke portefeuille.

TAKEN

Als bestuursvoorzitter heb je de volgende taken:

 • Bijeenroepen, voorbereiden en leiden van ALV’s, ledenbijeenkomsten en bestuursvergaderingen
 • Samen met het bestuur maken van visie, jaarplan en beleid voor de afdeling
 • Verdelen en delegeren van taken binnen het bestuur en de afdeling
 • Begeleiden, motiveren en inspireren van bestuursleden en leden in hun taken en mogelijkheden
 • Aanspreekpunt zijn voor leden, fractie en externen
 • Zorg dragen voor een goede afstemming en relatie met de fractie en fractievoorzitter
 • Zorg dragen voor tijdige formatie en benoeming van bestuursleden, commissies en de organisatie van campagnes voor de afdeling
 • Relaties onderhouden met commissies, regionale GroenLinks-afdelingen, de provincie Zuid-Holland en landelijk GroenLinks.
 • Bijwonen regionale en landelijke bijeenkomsten en voorzittersoverleggen
 • Ondersteunen overige bestuursleden in hun taken en portefeuilles

PROFIEL

Het profiel om alle taken goed te kunnen vervullen, vraagt van jou dat je bij voorkeur de volgende eigenschappen meebrengt:

 • Je bent overtuigd GroenLinks-lid en draagt het GroenLinks-gedachtegoed actief uit
 • Je woont in Maassluis of omgeving
 • Je bent enthousiast en gemotiveerd en je weet anderen enthousiast te maken en te motiveren
 • Je toont initiatief, bent oplossingsgericht en zelfsturend
 • Je bent organisatiesensitief en politiek betrokken
 • Je bent strategisch en communicatief vaardig
 • Je bent verbindend en toont natuurlijk leiderschap
 • Je bent stressbestendig en gedreven
 • Je kunt goed relativeren en vindt het leuk om samen te werken
 • Je bent bereid je ten minste 1 jaar actief voor het bestuur in te zetten
 • Je bent flexibel inzetbaar en bereid meer tijd te investeren wanneer dat nodig is

De bestuursfunctie is op basis van vrijwilligheid. Daarnaast is er regelmatig kort overleg via de mail of Whatsapp. Bestuurservaring is een pré.

Voor vragen kun je contact opnemen met Raoul Kleijwegt via

raoul-kleijwegt@hotmail.com

 

 

Ad de Man

Ad de Man

Ad de Man | Nederland brede berichtgeving