WATERWEG | In augustus 2018 is het ‘Uitvoeringsplan Handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018 en 2019’ vastgesteld door de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. In dit plan staat beschreven welke activiteiten worden ondernomen door Stroomopwaarts om rechtmatige uitkeringsverstrekking te bevorderen en oneigenlijk gebruik en misbruik te bestrijden. Het uitvoeringsplan is inmiddels verlopen.

Stroomopwaarts heeft divers documenten voorgelegd aan de MVS gemeenten. Deze worden bondig in de gemeenteraad besproken op 17 november die te volgen is via internet. Wethouder Kuiper

achtergrondinformatie

Op basis van de ‘Handhavingsverordening sociale zekerheid’ moet er door de colleges een nieuwe plan worden vastgesteld voor de komende twee jaar. Gezien het feit, dat het jaar 2020 al ruim gestart is, is ervoor gekozen om een éénmalige uitzondering te maken en een driejarig uitvoeringsplan te maken.

Stroomopwaarts: “De uitvoering van dit ‘Uitvoeringsplan Handhaving 2020-2022’ moet worden vormgegeven binnen de bestaande middelen en formatie en de Participatiewet is leidend. Daarom zijn de activiteiten, die wij de komende jaren gaan inzetten, een combinatie van reeds bestaande activiteiten met een beperkt aantal nieuwe activiteiten. Er is ook een
terugblik geweest op de inzet van de handhavingsactiviteiten in 2018 en 2019. De resultaten, die de afgelopen twee jaar op het gebied van handhaving geboekt zijn, hebben als input gediend voor dit uitvoeringsplan en staan beschreven in de notitie ‘Evaluatie handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018-2019’. Deze notitie wordt separaat aan de gemeenteraden verstrekt.

Naar verwachting zal de Corona crisis gevolgen hebben voor de uitvoering van het handhavingsbeleid. De exacte omvang van deze gevolgen is echter op dit moment nog niet te overzien. Als de gevolgen helder zijn dan kunnen er aanpassingen nodig zijn met betrekking tot dit uitvoeringsplan.


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Boudewijn Luttikhuis
    17 november 2020 at 12:09

    wanneer je een uitkering krijgt, moet je (naderhand) aantonen dat de uitkering (bijv. De tozo uitkering) rechtmatig is. Begin met deze uitkeringsgerechtigden aan te schrijven en vraag hen aan te tonen dat men de uitkering terecht hebben ontvangen. Dit kan door overlegging van de boekhouding over het uitkeringstijdvak.
    Degene die reageren, tonen zeer waarschijnlijk aan dat ze de uitkering (grotendeels) terecht ontvangen hebben. Diegenen die niet reageren moeten extra aandacht krijgen waarschijnlijk omdat ze moeite hebben met wat ze moeten aanleveren of ze hebben door dat ze de uitkering ten onrechte hebben gekregen. Die moeten dus op het matje geroepen worden en/of vervolgd worden.