AWP Delfland maakt kandidatenlijst bekend

DELFT | De Algemene Waterschapspartij Delfland heeft de kandidatenlijst voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 bekend gemaakt  Dr. ir. Hans Middendorp uit Den Haag is voorgedragen en benoemd tot lijsttrekker. Op de tweede plaats op de lijst staat drs. Antoinette Jans RC (Den Haag).

Op drie staat ing. Ko Heijboer (Maassluis), op vier ir. Poul de Haan (Delft) en op vijf ir. Frans van Kasteren (Rijswijk). In totaal staan er 29 mensen uit de hele Delflandse regio op de AWP kieslijst.

© AWP - Hans Middendorp, Ko Heijboer, Antoinette Jans, Frans van Kasteren, Poul de Haan.

© AWP – Hans Middendorp, Ko Heijboer, Antoinette Jans, Frans van Kasteren, Poul de Haan.

© AWP

© AWP

De AWP Delfland gaat de verkiezingen in met de slogan: ‘AWP niet politiek wel deskundig’. De AWP vindt dat juist mensen met betrokkenheid en kennis van water aan het stuur moeten zitten bij het hoogheemraadschap van Delfland. De AWP onderscheidt zich hiermee van de andere partijen.

De AWP is een landelijke waterschapspartij, die alleen meedoet aan de waterschapsverkiezingen. “De AWP Delfland komt uitdrukkelijk op voor het belang van de inwoners uit de Delflandse regio”, benadrukt Middendorp. “Wij vinden dat de huishoudens nu al veel te veel waterschapslasten betalen, daar moet echt eerlijker”.

Verder heeft de AWP zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor méér waternatuur. “We hebben een start gemaakt met de aanpak van overlast door kroos”, zegt Jans. “En we zijn begonnen met een samenhangend netwerk van nieuwe natuur, zodat planten en dieren zich ook kunnen verspreiden.”

Het derde aandachtspunt waar de AWP zich hard voor gaat maken in de waterschapsverkiezingen, is het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. “Fosfaat uit afvalwater kan direct worden gebruikt als kunstmest”, zegt Middendorp. “En ook de enorme vracht aan WC-papier kan worden hergebruikt als papiervezel, het is zonde om dat allemaal naar de verbrandingsoven te sturen”.

De complete kieslijst van de AWP Delfland is te vinden op

www.AWP.nu
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt