MAASSLUIS | De fractie van MB heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over de verkeerssituatie op de Kleine afrol. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

Het doel van deze obstakels op de “kleine afrol”: Wij vinden veiligheid voor onze stad vanzelfsprekend belangrijk. Om die reden is er actie ondernomen nadat er klachten waren binnengekomen over fietsers op de kleine afrol. Nadat er was vastgesteld dat er inderdaad gevaarlijke situaties ontstonden voor met name mindervaliden en kinderen, zijn snelheidsbeperkende maatregelen getroffen. De maatregelen zijn in het bijzonder getroffen om mindervaliden te beschermen. De snelheid van fietsers is inderdaad beperkt door deze maatregelen. Een onbedoeld en ongewenst effect van de maatregelen dat is opgetreden, was dat ook mindervaliden in hun mobiliteit werden beperkt.

Ter plaatse is ook de optie bekeken om via zogenaamde ‘fietsnietjes’ (een duo van stalen hekken die de fietsmogelijkheid ontnemen / Red.), fietssluizen te creëren die in vergelijkbare situaties hun effectiviteit op het gebied van snelheidsbeperking hebben bewezen. Deze optie is op de kleine afrol niet toepasbaar, omdat het pad ter plaatse te smal is om deze te plaatsen.

Zoals aangegeven heeft het opwerpen van obstakels voor fietsers een onbedoeld en ongewenst effect gehad voor juist de gebruikers die we hebben willen beschermen. Om die reden is allereerst opdracht gegeven tot het verwijderen van de dwars in de rijbaan geplaatste obstakels en te bezien of andere snelheidsbeperkende maatregelen effectief en met minder nadelen kunnen worden toegepast.


 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

  1. Wanda Bijster
    21 januari 2019 at 04:33

    Veiligheid vanzelfsprekend belangrijk!!?? Opnieuw een leugen om de burger de mond te snoeren!! Ruim drie jaar probeer ik veiligheid te krijgen op de dreven waar wettelijk 15 km pu is toegestaan. En, als er al een reactie komt, er gebeurt niets, behalve loze beloftes die nog nooit waargemaakt zijn. Schande! Schudt die door ons betaalde ambtenaren eens wakker en doe wat!!! #gemeenteMaassluis