MAASSLUIS | Op dinsdag 11 oktober is in de gemeenteraadscommissie nader gesproken over de beantwoording van de vragen. Daarbij kwam uit de beantwoording van RET zijde naar voren dat de aanbesteding zoals gebruikelijke met gewogen criteria heeft plaats gevonden. Ook kwam naar voren dat de gegunde contractant Bombardier geen ervaring heeft met de beveiligingssoftware zoals die voor de Hoekse Lijn wordt gebruikt.

De fractie van de VSP heeft de indruk dat bij het beoordelen van de inschrijvingen voor de aanbesteding het criterium ervaring met het gevraagde product niet zwaar genoeg heeft meegewogen in relatie tot de andere criteria in de uiteindelijke gunning. De gevolgen zijn nu een substantiële vertraging en op termijn misschien grote inregelproblemen.

Ook blijkt uit diezelfde beantwoording door de RET dat inmiddels Bombardier op dit dossier onder curatele staat en zowel dagelijks als iedere week moet rapporteren over de vorderingen.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. 19 oktober 2017 at 13:58

  deels gecensureerd

 2. Aad Rieken
  19 oktober 2017 at 06:38

  “AL-STOM!?”

  Ze Kunnen Ons RE(e)T Kussen!

 3. 19 oktober 2017 at 06:22

  Misschien beter met Alstom in zee gegaan