MAASSLUIS | Onderweg naar een nieuw stadsbestuur vraagt om voortgang coalitiebesprekingen. Zondag 22 april heeft informateur Hilde Westera de partijleiders in Maassluis geïnformeerd over de voortgang van de inhoudelijke besprekingen tussen CDA, VVD, PvdA en D66 om te komen tot een coalitieakkoord. De gesprekken zijn constructief en verlopen in goede sfeer. Alle inhoudelijke thema’s zijn inmiddels besproken.

Naast speerpunten van de politieke partijen hechten de partijen aan een coalitieakkoord dat bredere inbreng kent. Hierom zijn de drie adviesraden van de gemeenteraad gevraagd belangrijke punten aan te dragen voor het op te stellen coalitieakkoord. De partijen waarderen zeer dat de Adviesraad Samenlevingszaken, de Culturele Raad en de Maassluise Sport en Recreatieraad positief en inhoudelijk hebben gereageerd op dit verzoek.

In lijn met de eerder gevoerde verkennende gesprekken, hebben alle politieke partijen de mogelijkheid gebruikt om speerpunten aan te dragen. Vanzelfsprekend maken die ingebrachte punten onderdeel uit van de besprekingen. De komende weken worden de laatste inhoudelijke besprekingen gevoerd en concrete tekstvoorstellen uitgewerkt.

Naast het coalitieakkoord hechten CDA, VVD, PvdA en D66 om breed gedragen thema’s en uitdagingen in gezamenlijkheid met de gemeenteraad uit te werken. Om hierover met elkaar te spreken wordt een verzoek tot agendering gedaan voor de presidiumvergadering van de gemeenteraad.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt