MAASSLUIS| wethouder Evers meldt per raadsbrief dat deze investering van de gemeente achterloopt bij de begroting:
“De restantinvestering van ca. € 1,8 mln. gaat voor het grootste deel over de nieuwbouw en inrichting van de sportzaal bij het Spectrum.De investeringen voor het zwembad zijn in 2016 uitgesteld.”
Hierdoor is het mogelijk geworden om deze zomer (2017) een impuls te leveren aan een attractiever en energiezuiniger zwembad, waarmee uitwerking wordt gegeven aan de motie “Aantrekkelijk zwembad” van 9 november 2016.
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt