MAASSLUIS| Wethouder Evers meldt per raadsbrief dat de investering in buitensportaccommodaties van de gemeente achterloopt bij de begroting:
“De investeringen in 2016 voor buitensportaccommodaties bedroeg ruim 5 ton. Per ultimo 2016 bedroeg de onderuitputting voor dit onderdeel bijna € 1,- mln., waarvan de helft voor de accommodaties voor de voetbalverenigingen. Wellicht ten overvloede merken wij op, dat de realisatie van de geplande investeringen steeds in goed overleg met de besturen van de sportverenigingen tot stand komen.”
Voorbeelden van vertraging:
  1. Door de aanleg van het kunstgrasveld bij MSV is de renovatie van de natuurgrasvelden opgeschoven. De aanpak c.q. afronding van de asfaltverharding bij VDL is uitgesteld in verband met de vervanging van de kleedkamers.
  2. De vervanging van de kunstgrashoek bij Excelsior heeft vertraging opgelopen door de discussie over de toepassing van rubberkorrels. Het bestuur van Excelsior heeft onlangs een besluit genomen over de vervanging, zodat dit weer door ons wordt opgepakt. De renovatie van veld 2 is inmiddels dit jaar gerealiseerd.
  3. De renovatie van het grasveld van CKC is – ter voorkoming van schade door bouwverkeer -uitgesteld in verband met de besluitvorming bij CKC over de kleedkamers.
  4. Bij de hockeyvereniging Evergreen heeft de wens voor de realisatie van een waterveld tot uitstel geleid. De werkzaamheden aan het waterveld zijn kortgeleden afgerond.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt