MAASSLUIS | Wethouder Evers meldt per raadsbrief dat de investering in de zogeheten aanpalende infrastructuur (de aansluitende vervoersfaciliteiten [ red.] van de gemeente achterloopt bij de begroting:

“Ten tijde van het opstellen van de raming van de benodigde middelen werd er nog vanuit gegaan dat de oplevering van de light-rail in 2016 zou plaatsvinden. De aanpak van de stationspleinen bij het station Maassluis-West (renovatie) en station Steendijkpolder (nieuw) volgen de planning/realisatie van de Hoekse lijn.”

B&W verwacht dat dit jaar de investeringen voor de stationspleinen nagenoeg geheel zijn gerealiseerd. De gewenste langzaam verkeer route /ontsluiting van het station Maassluis-centrum aan de achterzijde van en naar de veerstoep is nog in ontwikkeling.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt