MAASSLUIS | Wethouder Evers meldt per raadsbrief dat de investering in onderhoud en vervanging van bruggen achterloopt bij de begroting:

“In 2016 hebben er nauwelijks investeringen plaatsgevonden op het gebied van computerapparatuur, automatiseringskosten, netwerkcomponenten en ICT-infrastructuur. Dit komt omdat er wordt toegewerkt naar een virtuele (locatieonafhankelijke) werkplek. De mislukte poging om dit samen met Vlaardingen en Schiedam te realiseren heeft een jaar vertraging veroorzaakt.”

De inrichting van de virtuele werkplek brengen, in plaats van eenmalige investeringen in aanschaf, jaarlijkse huurkosten met zich mee. Om die reden worden de investeringsbudgetten omgevormd naar exploitatiebudgetten.

Het besluit omtrent de inrichting van een virtuele werkplek is begin 2017 reeds genomen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Frank Vermeulen
    4 september 2017 at 21:37

    De virtuele werkplek is 1 ding, maar ik ben wel benieuwd naar de stand van zaken rondom informatiebeveiliging bij onze gemeente. Gemeentes hebben over het algemeen een typerende achterstand in automatisering met grote risico’s op het gebied van informatie veiligheid tot gevolg. Ik zou dit wel eens in de gemeenteraad besproken zien worden. Met behoorlijk beleid op dit gebied. Ik ben wel bereid om daarover mee te denken.