participatie= samenwerkwoord


MAASSLUIS | De bewoners van Woonpark Boonervliet ervaren géén inspraak, geen participatie en geen communicatie van gemeentewege. Zij voelen zich niet serieus genomen door het college van B&W.

Op de thema-avond van 9 februari 202 met als onderwerp Sporthal a/d Sportlaan sprak Erwin van Leeuwen, bewoner van Woonpark Boonervliet en woordvoerder namens de VVH Woonpark Boonervliet voor dit onderwerp. Zijn betoog laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

 

Zijn spreektekst: 

Allereerst bedankt voor de mogelijkheid om tijdens deze thema-avond in te spreken en onze ervaring en kennis te delen.

De bewoners van Woonpark Boonervliet en overigens ook andere omwonenden waaronder met name de bewoners van de Jeroen Boschstraat zijn zeer ongerust over de gevolgen van de plannen voor de bouw van de sportaccommodatie op het parkeerterrein van VDL a/d
Sportlaan. De bewoners zijn nooit betrokken geweest bij de keuze voor de locatie ondanks het feit dat er langdurig en regelmatig tegen de bouw van de sporthal a/d Sportlaan is geageerd. Ondanks de bezwaren heeft de gemeenteraad helaas gekozen voor de omstreden
locatie.

De gemeente spreekt helaas nog steeds over een sportzaal i.p.v. een sporthal. Volgens de normen van NOC-NSF is de geplande sportaccommodatie qua wedstrijdruimte en inhoud minimaal in te delen in B3 categorie 2/3 sporthal. Overigens, ter informatie, de geplande
sporthal is groter dan de Olympiahal a/d Rozenlaan. Eén van onze bewoners heeft dat vastgesteld.

Advies: gebruik de juiste benaming om te voorkomen dat de indruk wordt gevestigd dat het gebouw maar klein is en dat de impact op de leefomgeving gering is.

 

Ook al in de huidige situatie, dus zonder geplande extra sportfaciliteiten, is er regelmatig sprake van ernstige parkeeroverlast en een onveilige verkeerscirculatie.

Ondanks het feit dat hier al vele jaren door bewoners melding van wordt gemaakt zijn er tot nu toe geen maatregelen genomen. Geen verkeersregelaars en geen handhaving. Het verontrust ons zeer dat de gemeente blijkbaar niet van plan is om zich te verdiepen in de verkeerssituatie en de parkeerbehoefte & normen voor de huidige sportaccommodaties VDL, Dol-Fijn en BeQuick maar ook de Ridderhof, maar zich alleen focust op de parkeerbehoefte voor de nieuwe sportaccommodatie.

Het gevolg zal zijn dat de overlast alleen maar toeneemt alsmede de onvrede onder de bewoners.

Advies: ook huidige situatie evalueren en onder meer toetsen aan parkeernormen en ervaringen van bewoners en negeer vooral niet de piekmomenten.

Het opofferen van groen langs de Annie Romeijnstraat en Maria Rutgersstraat voor parkeervakken stuit op zeer veel weerstand van bewoners. Ook het toepassen van parkeervakken en zonering als oplossing voor het parkeren kan niet op enige steun van de bewoners rekenen. Ons dringend advies is om het parkeren bij de nieuwe sportaccommodatie met voldoende capaciteit te regelen en hier niet de wijken voor te gebruiken.

Parkeervakken voor langs parkeren Sportlaan vanaf dierenparkje zijn een deeloplossing, is echter alleen mogelijk voor het gedeelte waar een dubbele stoep is dus t/m de Jeroen Boschstraat. Doordeweeks worden de parkeerplaatsen langs de Sportlaan echter al gebruikt door klanten van de Toyota garage.

Advies: Vergunning-technisch beoordelen en bovendien tegenover de geplande parkeervakken en het parkeerterrein van de Ridderhof een parkeerverbod instellen om te voorkomen dat de Sportlaan weer alleen geschikt voor eenrichtingsverkeer wordt.

De toegangswegen Vermeerlaan en Sportlaan zijn nu al te smal voor tweerichtingsverkeer, worden ook al gebruikt voor parkeren en zijn ongeschikt voor het extra verkeersaanbod. Er is regelmatig sprake van congestie en als gevolg hiervan onveilige situaties. Er zijn geen
gegevens over verkeerstellingen inzichtelijk gemaakt en er is geen uitwerking van een verkeerscirculatieplan beschikbaar.

Ontsluiting is te beperkt. Ontsluiting voor autoverkeer via de Korte Buurt is zeker niet mogelijk en volstrekt onaanvaardbaar mede i.v.m. fietsverkeer. Ontsluiting via een aparte toegangsweg vanaf Laan 1940-1945 is nog steeds niet bestudeerd en uitgewerkt ondanks herhaald verzoek.

Advies: plan aparte toegangsweg voor auto’s vanaf Laan 1940-1945 uitwerken.

Het creëren van de benodigde bouwruimte en de extra parkeerplaatsen zal een significante aanslag op het groenparkje, het zogenaamde “roekenbos”, en de groen/blauwe slinger betekenen. Ongeveer 2/3 van de het groenparkje wordt opgeofferd aan parkeerplaatsen.
In plaats van zicht op groen door met name de bewoners van de Jeroen Boschstraat, zicht op een sporthal en een parkeerterrein met 200+ auto’s. Volgens de architect is de geplande levensduur van het gebouw minimaal 40 jaar, alle reden om het maximale te doen qua duurzaamheid en klimaatadaptatie. Zonnepanelen, groene daken en in de omgeving behoud van groen.

Advies: energieneutraal uitvoeren.

Qua sociale veiligheid is het belangrijk om een open karakter op het terrein te behouden, het terrein te voorzien met voldoende verlichting en camera’s. Ook handhaving is belangrijk, in de huidige situatie wordt er door hangjongeren ’s avonds en ’s nachts gedeald en gebruikt.
Ook wordt er met auto’s geslipt.

Advies: Creëer een sociaal veilig en prettig terrein en vooral geen basketbalveldje buiten voor de Sporthal, zo’n faciliteit trekt als een magneet hangjongeren aan.

Het is niet bedoeld als een dreigement maar wel als een teken dat de bewoners zeer verontrust zijn. Wij zullen niet aarzelen om de juridische route te volgen als er geen goede acceptabele oplossingen komen of erger nog oplossingen achterwege blijven bijvoorbeeld om budgettaire redenen.

Tenslotte:
Mocht u dit verhaal als kritiek lezen dan citeer ik graag een recente uitspraak van de burgemeester van Rotterdam: “kritiek van burgers is gratis advies”. Maak een succes van de burgerparticipatie en luister naar de omwonenden.

PvdA Rotterdam: In Rotterdam voeren we een fatsoenlijke dialoog met elkaar. Waarbij gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid centraal staat.

Dank voor uw aandacht

MIND THE GAP

 

Editor's Rating

Volharding en het verdedigen van de wijkbelangen. Het is een kwestie van lange adem. Alleen dat verdient al een grote pluim. Als dat ook nog met heldere steekhoudende argumentatie gebeurt, dan is zelfs bewondering op zijn plaats.
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Bea Scheurwater
  11 februari 2021 at 23:45

  Eens, Vertowijk, Boonervliet en Wipperspark zijn geschoffeert na heel veel inzet. erger nog 5 bewonerscommissies waren het eens, verdeel en heers. BnW had besloten, 2 konden er mee leven van de 5, 3 waren tegen. Oligarchie zoals ook Dolstra en OOsterman de situatie beschereven

 2. Hofman
  11 februari 2021 at 14:16

  Dit artikel sluit prachtig aan bij de column van Leo van der Wel, steunraadslid van de CU, van vorige week waarin hij zich afvroeg waarom de burgers zo weinig reageren op participatieverzoeken/enquetes van de (lokale) overheid en geen betrokkenheid tonen.
  Je kunt inspreken en inzichten aanreiken tot Sint Juttemis, uiteindelijk doet men op het stadhuis toch wat men zelf wil, dus inspreken of alternatieve oplossingen aandragen heeft niet zo veel zin. Door de verhoudingen in de gemeenteraad is dat instrument verworden tot een padvindersclub voor volwassenen, zoals de hele politiek. Pieter Omtzigt Kamerlid van het CDA omschreef de Tweede Kamer het best met “elitaire kliek, met onvermogen tot zelfreflectie”. Een zelfde tendens bespeur ik hier lokaal, af en toe sputtert er eens iemand in de oppositie maar vervolgens wordt overgegaan tot de orde van de dag en worden zaken zaken afgeconcludeerd conform het collegevoorstel.