MAASSLUIS | De fractie van Maassluis Belang vraagt naar aanleiding van de uitzending van Zembla van 11 oktober 2017 wederom aandacht voor de kunstgrasvelden. Er is hernieuwde aandacht. Deze keer is de onderkant, de fundatie van de velden onder de loep genomen. Er blijkt dat de ondergrond milieutechnisch gezien geen aandacht heeft gekregen. De bodem van de onderzochte velden bleek ernstig vervuild door het gebruik van rubber.

De fractie vraagt het college van B&W: Herkent u de problemen, kent u de samenstelling van de ondergrond van onze kunstgrasvelden, zijn de mogelijke toekomstige consequenties in beeld of is het nodig om een onderzoek te doen naar de mogelijke gevaren voor delen van de Maassluise bodem die veroorzaakt kunnen worden door vervuilende materialen die als fundatie gebruikt zijn en daarbij de mogelijke consequenties in beeld te brengen. Hoe gaat u in de toekomst zorgen dat het duurzaamheidsaspect in de aanleg van sportvelden in welke vorm dan ook een prominente plaats krijgt.


Een jaar geleden heeft een uitzending van het programma Zembla stof doen opwaaien over het potentiële gevaar van de rubberkorrels op de kunstgrasvelden. Ook Maassluis heeft een aantal van deze velden. Een onderzoek heeft toen aangegeven dat er onder bepaalde voorwaarden geen direct gevaar voor de volksgezondheid was.

Toch zie je dat bij de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden het gezondheidsaspect belangrijker is geworden en rubber veelal wordt vervangen door kurk. Het ging hier over de mogelijke schade aan de oppervlakte van de velden. Nu heeft Zembla in de uitzending van 11 oktober 2017 wederom aandacht aan de kunstgrasvelden geschonken. Nu werd de onderkant, de fundatie van de velden onder de loep genomen.

Er blijkt dat de ondergrond milieutechnisch gezien geen aandacht heeft gekregen. De bodem van de onderzochte velden bleek ernstig vervuild door het gebruik van rubber. Hoge concentratie van o.a. zink, koper, kobalt en minerale oliën die een gevaar zijn voor een ernstige bodemverontreiniging. Dit leidt in de toekomst tot hoge kosten doordat de verontreiniging bij vervanging de bodem gesaneerd dient te worden want in de Wet Bodemverontreiniging staat vermeld dat je de bodem niet mag verontreinigen (art 13) en er is een zorgplicht om de vervuiling op te ruimen.

Er worden bedragen van 100.000 euro genoemd per veld. Ook in Maassluis moeten velden vervangen worden doordat er nu al problemen zijn met de keuringen van sportbonden. Keuringen die aangeven dat er velden zijn die op hun laatste beentje lopen.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. FW van Oudenaarden
    18 oktober 2017 at 16:03

    bij de buren is het altijd groener……..