MAASSLUIS | In antwoord op vragen van de fractie van de PvdA heeft de verantwoordelijke wethouder vorige week onder meer het volgende: ‘Aan alle scholen zijn gezinsspecialisten verbonden”. Veder stelde hij dat het wijkteam Vraakraak  professioneel bezig is.

In het schriftelijk antwoord formuleerde hij dit als volgt:

Het wijkteam VraagRaak heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een toegang met een eigen locatie en open karakter waar inwoners met ondersteuningsvragen, maar ook hun naasten en betrokken professionals terecht kunnen. Het wijkteam VraagRaak gaat op basis van integrale vraagverheldering altijd op zoek naar ondersteuning die aansluit bij de situatie van de inwoners. Verder is het voorveld, de schil van het wijkteam, versterkt. Deze organisaties kunnen tijdig signaleren, werken preventief en hebben korte lijnen met het wijkteam VraagRaak.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Vanuit  het CJG (Centrum voor Jeugd & Gezondheid) is een jeugdverpleegkundige verbonden aan de toegang van VraagRaak om ervoor te zorgen dat kinderen en ouders op tijd de juiste zorg krijgen die nodig is.
  • Vanuit het CJG wordt basis opgroei- en opvoedondersteuning verleend.
  • Aan alle scholen (PO en VO) zijn gezinsspecialisten verbonden. Deze gezinsspecialisten schakelen tussen school en met het wijkteam vanuit hetzelfde doel, namelijk goede zorg voor het kind.
  • Welzijn e25 biedt trajecten aan vanuit het Jongeren Interventie Team (JIT) met persoonlijke begeleiding op maat voor jongeren met meervoudige problematiek om te voorkomen dat de ondersteuningsbehoefte complexer wordt en er zwaardere hulp noodzakelijk is.

Naast individuele ondersteuning zijn er in het voorveld met organisaties (zoals Minters en MEE) ook afspraken gemaakt over het groepsaanbod, zoals trainingen en cursussen op het gebied van weerbaarheid, voorbereiding op de brugklas, budgetteren voor de lichtverstandelijk beperkten doelgroep. Deze trainingen en cursussen vormen onderdeel van het ondersteuningsplan dat de casusregisseur van het wijkteam, in overleg met de cliënt, opstelt.

 

verdere informatie: Antwoord B&W

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt