MAASSLUIS | Bij de bespreking van de kadernota concludeerde de fractie van Maassluis Belang dat voor de noodzakelijk ombuigingen erg makkelijk ‘ruimtescheppers’ worden gevonden oo terreinen waar geld juist zou moeten worden ingezet. De gang van zaken rond Monsterse Sluis, de hondenbelasting. Intocht van de Sint, WMO budget en de Konngshof wekken de indruk dat B&W ‘een te grote broek aantrekt’ en zich rijk rekent.

Een getijdenpark is een leuk idee, maar zolang culturele en sportieve instellingen nog steeds wachten op concrete toezeggingen, naast een kamerbrede korting voor alle verenigingen, kunnen dit soort grootschalige projecten beter heel snel in de ijskast zetten. Maassluis Belang is van mening dat het de hoogste tijd wordt om ambities bij te stellen. Als we Maassluis op de kaart willen zetten, mag dat, maar wel met een meer realistische kijk op de toekomst.

Onderstaand de integrale tekst van de bijdrage aan het debat

 

LONGREAD

Voorzitter,
vanavond praten wij met elkaar over de Kadernota 2017-2020. U bent daar zelf zeer tevreden over, zoals blijkt uit de kop boven uw persartikel in De Schakel. U schrijft daar: “Huishoudboekje op orde. Bezuinigingen met ruimte voor forse investeringen”. Verder schrijft u: als we niets gedaan hadden, zaten we nu met een tekort van 2,2 miljoen, maar dankzij onze inspanningen hebben we zelfs een klein plusje van zo’n twee ton gerealiseerd.

Dit klinkt fantastisch en je zou bijna de neiging krijgen om alle voorradige vlaggen op het gemeentehuis hoog in top te hijsen. Echter als je goed kijkt waar de zgn. ruimtescheppers vandaan komen en waarin zoal wordt geïnvesteerd, dan mogen die vlaggen wat ons betreft nog wel even halverwege de top blijven steken.

De makkelijkste ruimteschepper is natuurlijk opnieuw een ophoging van de OZB. 2,8% voor de huiseigenaren en wel 12,4% voor bedrijven. Met name dit laatste vinden we ongehoord en bijzonder bedrijfsonvriendelijk. U zegt het belangrijk te vinden om meer bedrijven naar Maassluis te trekken, maar met deze maatregelen spant u het paard achter de wagen. Dit kan geen enkel city-marketing plan ooit goed maken.

Een andere ruimteschepper, die zo’n drie ton moet opleveren, is een efficiencyslag bij de organisatie van Stadsbeheer. Wij lezen hierin dat u meer gaat doen met minder personeel. Of gaat u nog meer taken van deze organisatie overhevelen naar de particuliere markt?

Ook het afromen van bestaande subsidies is een veelvuldig toegepast middel. Zo verlaagt u ook de post “leerlingenvervoer” structureel met 85.000 euro per jaar. En dat terwijl deze post een open eind regeling kent, zodat deze voorziening altijd het risico houdt van overschrijding.

Als laatste voorbeeld noemen wij de WMO. Op voorhand zet u drie ton structureel als ruimteschepper in tot 2020. Wij vinden het de bloody limit om je met dit soort gelden rijk te rekenen. U gaat nota bene geld voor specifieke zorg inzetten voor algemene middelen. Bedoelt u dit met “Maassluis dichtbij en verbindend”?

Wij zijn bang dat dit college zich op oneigenlijke gronden rijk rekent en dat er in ieder geval onvoldoende rekening wordt gehouden met te verwachten, maar ook niet genoemde, tegenvallers.

Als eerste voorbeeld noem ik de situatie rond de Koningshof. Vorige week nog antwoordde de wethouder dat er, al na twee maanden, een nieuwe interim manager was benoemd. De vorige zat n.l. niet op een lijn met het twee koppige interim bestuur. Er was nu behoefte aan een manager met theaterervaring. Voor zover wij weten is het theater gebeuren en de totale programmering, tegen een bedrag van 25.000 euro ondergebracht bij theater In de Veste in Schiedam. Waar Koningshof behoefte aan had was een manager met vooral verstand van horeca en verhuringen in zalencentra. Hoeveel interims, met passende honoraria zullen er nog volgen om de Koningshof op de rails te krijgen? Hoeveel achterstallig onderhoud volgt er nog, want daar is ook nog niets aan gebeurd. Wij vrezen dat wij in de komende jaren opnieuw voor de nodige financiële verrassingen komen te staan. Onderschrijft u onze zorgen?

Een andere grote zorg is de reparatie aan de kademuren op het Stort. Wij wachten nu al jaren het ene na het andere onderzoek af, maar concrete bedragen worden nog steeds niet genoemd. Hoe lang moeten wij nog wachten op het antwoord en de daarbij geraamde kosten? Hoe lang bent u nu al in gesprek met de enige gebruiker van deze kademuur? Hoe lang denkt u dat de bewoners en passanten hier nog tegen aan willen kijken?

En dan misschien onze grootste zorg, de naderende landelijke intocht van Sinterklaas. Los van de procedure, het voorstel is immers nooit in de raad behandeld, hebben wij grote zorgen over de veiligheid van het publiek. Daarnaast is het geraamde budget van 3,5 ton in onze ogen een geweldige uitgave, maar wij denken dat gezien de zwarte pieten ontwikkelingen c.q. bedreigingen, dit bedrag bij lange na niet genoeg zal zijn om de werkelijke kosten te dekken. Bent u dat met ons eens?

Wat voor ons ook moeilijk te verteren is, is gemak waarmee u op een cruciaal moment plotseling van mening veranderd bent omtrent de Monsterse sluis. Alle seinen staan op groen na de nodige onderzoeken in de afgelopen jaren. Zelfs de vergunning van Delfland is binnen. En dan komt u plotseling weer met bijv. de zoet-zout water discussie op de proppen. Volkomen achterhaald. Waarom? En wat zijn de door u gevonden risico’s? Hoe groot zijn die risico’s? U dwarsboomt willes-en-wetens een geweldig breed gedragen burgerinitiatief. U wilt toch zo graag Maassluis op de kaart zetten? Deze houding lijkt ons absoluut niet de juiste weg.

En dan het beweegbaar maken van de Lijndraaiersbrug. U raamt een bedrag van 6 a 7 ton. Gezien de ervaringen met bruggen uit het verleden zou dit bedrag zo maar eens te weinig kunnen zijn. Op zich zouden wij daar nog niet eens een groot probleem van maken, ware het niet dat wij het openen van deze brug altijd in combinatie hebben gezien met het openen van de sluis. Aangezien u daar niet meer voluit aan mee wilt werken,waardoor de opening van de sluis op losse schroeven staat, vinden wij elke cent die wordt uitgegeven aan de Lijndraaiers brug weggegooid geld.

Waar wij ook niets van begrijpen is de langdurige stagnatie van het werkgelegenheidsproject Zorg en Vlijt. Vorig jaar werd door drie wethouders sterk de start gegeven voor dit project en door een fout in dit huis ligt dit nu stil. Ook de sanitaire voorzieningen voor de naastgelegen passantenhaven komen hierdoor niet van de grond. Wel de hoofdprijs vragen voor de ligplaatsen, maar daar niets voor terug krijgen. Bepaald geen stadspromotie.

Het lijkt eigenlijk verdacht veel op de heffing van de hondenbelasting, veel betalen en er niets voor terug krijgen. Voorzitter, wij willen nog steeds deze belasting afschaffen en wij hopen daar eindelijk iets van terug te zien in de komende begroting.

Verder oppert u het plan om geld uit te geven voor de aanleg van een zgn. Getijdepark langs de Nieuwe Waterweg. Leuk idee, maar zolang ons culturele en sportieve instellingen in Maassluis nog steeds wachten op concrete toezeggingen, naast een kamerbrede korting voor alle verenigingen, kunt u dit soort grootschalige projecten maar beter heel snel in de ijskast zetten.

Voorzitter wij zijn van mening dat het de hoogste tijd wordt om uw ambities bij te stellen. Als u Maassluis op de kaart wilt zetten, heeft u onze zegen, maar dan wel met een meer realistische kijk op de toekomst.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  23 juni 2016 at 11:15

  ”Wat Nu Maassluis Belang Is..,
  Was Ooit Rieken Behang Wis!

 2. Dick van Wassenaar
  23 juni 2016 at 08:55

  Zo dat staat!