MAASSLUIS | Op 19-11-2020 heeft de gemeentraadsfractie van Forum voor Maasluis vragen gesteld ten aanzien van de Detailhandel Kapelpolder. Het college van B&W beantwoordt deze vragen onderstaand.

 1 U heeft het in uw antwoord op onze eerder gestelde schriftelijke technische vragen m.b.t. deze commissie over 2 detailhandels en 2 horeca bedrijven, maar klopt dit wel?

Horeca kennen wij als afkorting van hotel, restaurant en café, dit is puur afhaal dus zien wij daar wat verschillen in mening tot ons. Uw antwoord dat hier eten bereid wordt, dus als restaurant gezien moet worden kon ons niet overtuigen. De “Van DaLe” zegt hier ook over “een restaurant is een horecagelegenheid waar door een kok bereide gerechten worden geserveerd”.

Zoals door ons gesteld betreft het hier afhaal en breng services. Dus geen enkele mogelijkheid om gerechten geserveerd te krijgen; waarvan akte Forum voor Maassluis is ook een fervent vertegenwoordiger van de Maassluise ondernemingen maar wij zijn van mening dat de grondslag voor bedrijven, in dit geval in de detailhandel, hetzelfde moet zijn.

Het betreft hier de vestiging van 2 bedrijven die etenswaren bereiden en bezorgen. Conform het vigerende bestemmingsplan Kapelpolder zijn beide vestigingen in overeenstemming met de bestemming en vallen onder hetgeen als uitzondering is opgenomen in artikel 3 .3 onder e over deze bedrijfsvoering.

Hierin is duidelijk aangegeven dat detailhandel niet is toegestaan, met uitzondering van detailhandel van ter plaatse geproduceerde of vervaardigde goederen.

2 U stelt in eerdere antwoorden dat voor het voeren van een detailhandel, indien er een detailhandel bestemming geldt voor het betreffende pand, er in Maassluis geen vergunning is vereist. Onze vraag was of er op het betreffende pand waar vroeger Kugeko was gehuisvest met ook een showroom net als nu de fietsenzaak – soms geen detailhandelsbestemming zat. U heeft dat ontkent. Kunt u ons dan verklaren waarom Kugeko hier vroeger geen last van heeft gehad. Of heeft dit dan met het ophalen van de in de fietsenzaak geproduceerde fietsen te maken?

De indertijd door Kugeko ingerichte showroom valt niet onder detailhandelsactiviteiten. Het assortiment was uitgestald en klanten konden hier voorbeelden van het door hen gewenste product bekijken en een bestelling plaatsen die op een later tijdstip werd afgeleverd bij de klant. Bij de fietsenhandel worden naast het repareren van fietsen echter ook fietsen direct aan de consument verkocht. Dit is in strijd met de regels van het vigerende bestemmingsplan.

3 Bovendien stelde de wethouder dat er geen omgevingsvergunning was aangevraagd. Wij hebben begrepen dat dit inmiddels voor de datum van de commissie was gebeurd of hebben wij dat van de detailhandel in kwestie verkeerd begrepen?

De aanvraag omgevingsvergunning is 2 dagen na de commissievergadering digitaal op 19 november 2020 via het Omgevingsloket ingediend. (de landelijke voorziening om een aanvraag in te dienen.)

4 Ook hadden wij wat vragen over andere gevestigde detailhandels in de Kapelpolder. Kunt u ons vertellen hoe de situatie is met betrekking tot onderstaande bedrijven?

Cor & Kitch in de Keucheniusstraat
Op grond van de Detailhandelsvisie Maassluis 2012 en de Bijlage Kringloopwinkels op bedrijventerreinen is het toegestaan om binnen de gemeente kringloopwinkels te laten vestigen op bedrijventerreinen om vermindering van afval en een bijdrage aan het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Maassluis te bevorderen. “Tussen Cor & Kitsch” aan de Keucheniusstraat voldoet hier aan en in 2016 is een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming aangevraagd en verleend.

Cama motoren aan de Troelstraweg
Is gevestigd conform bestemmingsplan Bedrijven tot en met categorie 3.1.

de groentezaak in de Heldringstraat
Conform bestemmingsplan, heeft naast de bestemming Wonen ook een functieaanduiding detailhandel.

stoffeerderij Abo in de Nijverheidsstraat
Is gevestigd conform bestemmingsplan en betreft een categorie 1 bedrijf.

Blue Lagoon terrarium in de Keucheniusstraat
Is gevestigd conform bestemmingsplan bedrijf tot en met categorie 3.1.

de zelfbediening annex slagerij in de Moskee aan de Troelstraweg 6a
Het pand heeft de bestemming Maatschappelijk. Navraag heeft uitgewezen dat de detailhandel ondergeschikt is en er geen “slagerij “wordt uitgeoefend, maar dat er sprake is van het lx per week kunnen ophalen van besteld vlees dat door een derde op bestelling wordt aangeleverd. Het gebruik van het pand is conform de bestemming.

de zelfbediening in de Moskee aan de Elektraweg
Het pand heeft de bestemming Maatschappelijk. De detailhandel is ondergeschikt aan de bestemming en is dus conform de bestemming.

Wordt daar ook op gehandhaafd?

Zoals uit de gegeven antwoorden blijkt met betrekking tot de door U opgegeven bedrijven is hier geen sprake van strijd met de regelgeving. In geval van overtredingen geldt een beginselplicht tot handhaving. Indien er strijd is met de regelgeving, zoals het gebruik van een inrichting dat strijdig is met de bestemming, en er geen mogelijkheid is tot legalisatie, zal het handhavingsproces worden uitgevoerd en zal het college een weloverwogen bestuurlijke maatregel inzetten.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt