MAASSLUIS | De fractie van Maassluis Belang stelt in het kader van art. 51 van het reglement van orde de volgende vragen aan het College van B en W naar aanleiding van een verontrustende email van de bewonerscommissie “De Drie Componisten” en reacties vanuit Zorgcentrum “De Vloot.”


 

1. Klopt het dat vanaf juni 2017 het gebouw “In Blik” niet meer gebruikt kan worden als cultureel centrum?

2. Klopt het dat de huidige gebruikers, waaronder de Stichting Myosotis, dansgroepen en andere verenigingen min of meer te verstaan is gegeven hun heil dan maar te zoeken in de Koningshof?

3. Klopt het dat er met de Marokkaanse Moskee in de Westwijk afspraken zijn gemaakt om in InBlik querulante Marokkaanse jongeren te huisvesten voor een heropvoedingsprogramma, omdat de Marokkaanse gemeenschap ze zelf niet kan handhaven?

4. Kunt u ons vertellen waarom de reguliere kanalen zoals CJG e.d. hiervoor niet ingeschakeld worden?

5. Klopt het dat daarvoor achter InBlik en dus dicht bij het woonservice centrum De Vloot, units geplaatst gaan worden om deze zelfde querulante jongeren te huisvesten?

6. Klopt het dat de gemeenteraad Maassluis hiervan niet op de hoogte is en kunt u ons vertellen waarom dat niet is gebeurd?

7. Kunt u ons vertellen of u in overweging heeft genomen om het leegstaande politiebureau hiervoor te gebruiken en zo nee, waarom niet?

8. Kunt u ons vertellen of u nog andere mogelijkheden heeft onderzocht voor de huisvesting van deze probleemgevallen en zo nee, waarom niet?

9. Wilt u ons en de rest van de gemeenteraad zo spoedig mogelijk hierover inlichten zodat wij duidelijkheid krijgen in dit merkwaardig voornemen?

 

Daarnaast willen wij u nog het volgende ter overweging meegeven:

– Wij hebben al in het verleden hevige discussie gehad over het jeugddetentie centrum “ l’ Avenir “ wat ook voor onrust heeft gezorgd.

– De locatie is dicht bij het woonservice centrum “De Vloot “ en “De Drie Componisten “ en dat zorgt nu al voor onrust onder de kwetsbare ouderen die nu daardoor ook nog eens beperkt gaan worden in hun sociale contacten.

– Verder vinden wij als Maassluis Belang, maar waarschijnlijk ook de andere fracties in de gemeenteraad, het zeer storend dat dit niet is besproken, al was het maar in het Senioren Convent.

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

9 Reacties

 1. H. Tuil
  6 september 2016 at 20:01

  Staat de notre dame aan het mackayplein ook niet nog leeg? Kan dat niet opnieuw een jongerencentrum worden?

 2. Aad Rieken
  3 augustus 2016 at 23:37

  Komt Er Probleem-Jongerenopvang In In Blik? JA!!!

 3. Aad Rieken
  2 augustus 2016 at 22:46

  ”J. M..t D. K.t N..t .p H.t Sp.k B.nd.n!”

 4. Aad Rieken
  2 augustus 2016 at 22:37

  Andreas,Petrus en Paulus,ziet de Marokkaanse jongeren veel liever naar het leegstaande politiebureau,of Maasdeltagebouw gaan wat ook leeg staat want;

  ”Mo-Slim (Is-Lam) En Christen-Dom, (Vaak Ook Andersom),
  Dat Is/Wordt Voorlopig Nog Geen Goede Combinatie!!!

 5. B. Scheurwater
  2 augustus 2016 at 21:59

  De hoogste tijd voor meer dualiteit in de gemeente raad, vrees het ergste ennuh de kloof is bijna niet meer te dichten tussen bestuur en burger van lieverlee

 6. Dick.Pasterkamp
  2 augustus 2016 at 19:19

  Ik vind zeer verontrustend, het college moet wijzer zijn om zulke activiteiten niet in dit gebouw te laten plaats vinden.Het politie bureau staat toch leeg dat is een prachtig onderkomen voor moeilijk op voedbare jonge Marokkanen.De Hr.Keijzer is zeker vergeten dat hij de ouderenzorg in zijn portefeuille heeft, het is toch van de gekke dat het college dat wil gaan doen.Hier ligt wat te doen voor de politiek met name voor de V.S.P of zijn zij helemaal ingepakt door de P.V.D.A en andere coalitie leden?

 7. Aad Rieken
  2 augustus 2016 at 18:33

  B&W vindt het van groot belang,
  huisvesting In Blik voor jeugdopvang.
  Weer moet iets wijken,
  ze blijven zeiken,
  plak ze lekker achter het behang!

 8. Aad Rieken
  2 augustus 2016 at 18:31

  B&W vidt het van groot belang,
  huisvesting In Blik voor jeugdopvang.
  Weer moet iets wijken,
  ze blijven zeiken,
  plak ze lekker achter het behang!