[ deze tekst was abusievelijk overdag al zichtbaar voordat het debat plaatsvond]

MAASSLUIS | De inbreng van de VSP in het begrotingsdebat en de kadernota 2017 gaat onder meer over probleemjeugd en de uithollende zorg. Voorzitter Jan van der Maarel bracht daarover onderstaande tekst naar voren.


LONGREADWensen van tafel geveegd

” ….. Verder heeft de raad in het debat over de Kadernota tal van wensen op tafel gelegd. Daarvan is in de begroting vrijwel niets terug te vinden. En wat is dan het antwoord op een vraag hierover tijdens de Tafeltjesavond? Ik citeer uit het verslag: “Met niet genoteerde toezeggingen gebeurt niets. Financieel waren er niet veel wensen mogelijk”

Waarvoor debatteren we dan nog op deze manier over de Kadernota? Als alles wat we vanuit de raad als wens naar voren brengen, zonder meer van tafel wordt geveegd, is zo’n debat niet meer dan een rituele dans. Het college neemt de wensen uit de raad alleen maar voor kennisgeving aan. ….. ”

Meedoen in Maassluis

“…. Uw college gebruikt graag de term ‘meedoen in Maassluis’. Maar waarom missen we dan in de begroting een duidelijke verwijzing naar de constructieve bijdragen van de Culturele Raad en de Sportraad aan wat er in de stad gebeurt?

In dat verband nog een vraag: waarom zet u het interim-bestuur en de interim-manager van Theater Koningshof op afstand bij het verder verkennen naar de toekomstmogelijkheden? Mensen willen graag meedoen, maar dan moeten ze wel het gevoel hebben, dat er naar hen wordt geluisterd en niet alleen naar externe bureaus. En dat geldt niet alleen voor de Koningshof.   ….”

Probleemjeugd

“…. Onze fractie vraagt in het bijzonder aandacht voor de aanpak van wat u noemt ‘de risicovolle jeugd’. We hebben daar de afgelopen maanden veel mee te maken gehad en veel over gesproken. De rust in de Burgemeesterswijk lijkt teruggekeerd, maar vervolgens gingen her en der ruiten aan diggelen en het lijkt me duidelijk dat we de daders niet in de categorie Senioren moeten zoeken.

De VSP heeft steeds duidelijk gemaakt, dat waar jongeren over grenzen gaan, een stevige aanpak nodig is. Maar met alleen politie en camera’s houden we de jeugd niet rustig. Dat vraagt om een brede aanpak en dat niet alleen als er incidenten zijn. U geeft aan in de rol als regisseur met alle betrokkenen te werken aan een integrale aanpak. Laten we daarbij vooral de rol van de ouders niet vergeten. Samen moeten we de jongeren duidelijk maken dat – wat hun achtergrond ook is – Maassluis ook HUN stad is, waarin ook voor hen een goede toekomst kan zijn weggelegd. Het is in dit verband wel zorgwekkend, dat de al zo vaak toegezegde brede integratienota er nog steeds niet is.   …. ”

(Ouderen) Zorg

“…. Het gaat, voorzitter, niet goed met veel ouderen. Hoe er over die groep wordt gepraat: het lijkt soms wel een karikatuur. Ze zitten er allemaal warmpjes bij, leiden een aangenaam Zwitserleven en zijn dolblij dat ze van het kabinet van PvdA en VVD zo lang mogelijk thuis mogen blijven wonen. Of is het eigenlijk MOETEN blijven wonen. Want laten we nou eerlijk zijn, voorzitter, het sluiten van verzorgingshuizen en het fors beknibbelen op de zorg is gewoon een bezuinigingsmaatregel geweest. Dat geldt ook voor het overhevelen van verantwoordelijkheden naar gemeenten.

Financieel is het een succes. Wat zeg ik: een groot succes. Gemeenten hebben 1,2 miljard euro – geld beschikbaar voor zorg! – niet uitgegeven.  Maar die besparing is betrekkelijk. Want tegelijkertijd lopen op andere terreinen de kosten op als gevolg van die bezuinigingen. Waarom zijn er problemen bij Spoedeisende Hulp in ziekenhuizen en niet alleen in Vlietland?   ….”

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Dick.Pasterkaamp.
    8 november 2016 at 20:15

    Deze vragen worden nu gesteld door de Hr van de Maarel,maar had hij deze vragen ook gesteld toen hij nog deel uitmaakten van het college?