MAASSLUIS | Zoals verwacht is de gemeente niet van plan om aanvullende maatregelen te nemen op de Laan 1940-1945. De eenduidigheid van voorrangsregels op rotondes binnen Maassluis wordt belangrijk geacht dan het veiliger maken van de Laan. Een opmerkelijke standpunt wat wellicht nog tot reacties zal leiden vanuit de bewoners die dagelijks met dit probleem te maken hebben.

De officiële conclusie in deze  raadsinformatiebrief luidt:

“De nadelige kant van een turborotonde wordt dus onderkend. Aan dat nadeel, het risico op afdekongevallen, wordt echter door het CROW en de SWOV* niet de harde eis verbonden om een rotonde in combinatie met langzaam verkeer in geen geval toe te passen. De aanbevelingen vanuit het VVN gaan naar onze mening voorbij aan dit gegeven  en gaan specifiek in op slechts één aspect. Deze aanbevelingen suggereren hierdoor dat de gemeente verkeersveiligheid ondermijnt. Dit is zeker niet het geval. Zoals beschreven heeft de gemeente een afgewogen beslissing genomen, waarbinnen verkeersveiligheid een degelijke plaats heeft gekregen. Dit standpunt is toegelicht aan VVN in een overleg. Deze toelichting en het verzoek van CROW hebben niet geleid tot aanpassing van de inhoud van het rapport. Ook heeft de gemeente contact gelegd met de verzoeker met het aanbod om eventuele vragen naar aanleiding van het rapport met de gemeente te bespreken. De verzoeker heeft geantwoord geen verdere inhoudelijke vragen te hebben.”

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt