DELFLAND | Goed nieuws voor huiseigenaren en woningverhuurders! En ook goed nieuw voor huurders! En natuurlijk een heel groot succes voor de Algemene Waterschapspartij (AWP). De Stuurgroep Belastingaanpassing van de Unie van Waterschappen heeft alsnog besloten om aparte waterschapsbelasting op woningen en op bedrijven mogelijk te maken. De AWP heeft daar hard voor gelobbyd, met steun van Water Natuurlijk en Vereniging Eigen Huis. “Wij hopen dat de Tweede Kamer dit voorstel overneemt”.

© AWP

© AWP

Door de enorme stijging van de WOZ-waarde van huizen is ook de waterschapsbelasting op huizen toegenomen. Vereniging Eigen Huis heeft aangetoond dat de WOZ-waarde in de afgelopen 5 jaar gemiddeld met 25% is toegenomen, terwijl het risico op wateroverlast niet is toegenomen. Bij bedrijven is de WOZ-waarde juist 3% gedaald.

“Dit is een doorbraak!”, zegt Hans Middendorp, vicevoorzitter van de AWP. “De AWP heeft er keer-op-keer in alle ambtelijke overleggen op aangedrongen om niet alleen de ‘agrarische weeffout’ op te lossen, maar ook het onderscheid tussen woningen en bedrijven mee te nemen in het voorstel voor de nieuwe waterschapsbelasting. Uiteindelijk is de Stuurgroep toch overstag gegaan voor de argumenten van de AWP. Dat voelt als een enorme erkenning voor onze inzet.”

argumenten van AWP

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt