© PR - CDA vraagt naar vernieuwingsplannen van het Lentiz Kastanjecollege

CDA-fractie stelt vragen aan B&W over het Lentizcollege

Via ouders is bij ons een e-mail brief* binnengekomen waarin de ouders van kinderen op het Lentiz Kastanjecollege op de hoogte gebracht worden van wijzigingen in de schoolleiding bij de school van hun kinderen.

In deze brief wordt onder andere aangegeven dat de Lentiz onderwijsgroep de regio wil bedienen met havo/vwo school (Lentiz Reviuslyceum) en een school voor beroepsonderwijs die zich richt op het regionale bedrijfsleven (een bundeling van de krachten van Lentiz Kastanjecollege en Lentiz Maassland).

Wij hebben voor de volledigheid deze brief in de bijlage meegestuurd.*

Het CDA Maassluis heeft op basis van deze brief en in het kader van art. 51 van het reglement van orde de volgende vragen aan het College:

1. Bent u op de hoogte van de brief, de inhoud en de plannen van de Lentiz onderwijsgroep?

2. Hoewel het geen directe bevoegdheid is van de gemeente, bent u het met ons eens dat het van groot belang is dat er een breed voortgezet onderwijs aanbod in Maassluis blijft? Bent u bereid om hier met de Lentiz onderwijsgroep over te spreken en te kijken wat de gemeente kan bijdragen om minimaal het huidige aanbod te behouden?

3. Wijzigingen kunnen ook een kans bieden om samen met de Lentiz onderwijsgroep te kijken naar mogelijkheden om te komen tot het aanbieden van technisch voortgezet onderwijs in Maassluis. Bent u bereid om met de Lentiz onderwijsgroep in gesprek te gaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn op dit gebied en welke eventuele obstakels de gemeente hier weg zou kunnen nemen?

* De brief van het Lentiz Kastanjecollege:

Aan ouders en leerlingen van Lentiz Kastanjecollege
 
Maassluis, 25 november 2014
 
Lentiz streeft ernaar goed onderwijs te verzorgen en dat zo te organiseren dat 
leerlingen dichtbij huis dit onderwijs kunnen vinden.

Op dit moment wordt onderzocht tot welke vernieuwingen in ons vmbo- en mbo-aanbod 
een nauwere samenwerking tussen Lentiz Kastanjecollege in Maassluis en Lentiz 
Maasland in Maasland kan leiden. Aansluitend op de vraag uit de regio Maassluis/
Midden-Delfland. Daarom voeren we gesprekken met het regionale bedrijfsleven.
Met het oog op ons toekomstig vmbo- en mbo-aanbod in Maassluis en Midden-Delfland 
is duidelijk geworden dat we de regio het beste bedienen met een havo/vwo school 
(Lentiz Reviuslyceum) en een school voor beroepsonderwijs die zich richt op het 
regionale bedrijfsleven(een bundeling van de krachten van Lentiz Kastanjecollege 
en Lentiz Maasland).

Hiertoe is enkele maanden terug een procesplan vastgesteld met een aantal 
beslismomenten. Op grond van dit vastgestelde tijdpad heeft de Raad van Bestuur 
besloten tot een krachtenbundeling die leidt tot wijzigingen in de schoolleiding 
van Lentiz Kastanjecollege.
Met deze brief willen wij u over het volgende informeren: met ingang van 
24 november 2014 is Adri Reijm eindverantwoordelijk directeur van zowel Lentiz 
Kastanjecollege, voor wat het vmbo-onderwijs betreft, als van Lentiz Maasland. 
Kees Blok zal vanaf die datum als teamleider zijn werkzaamheden verrichten onder 
verantwoordelijkheid van Adri Reijm.
Besloten is, conform het eerder vastgestelde procesdocument, dat de havo-afdeling 
van Lentiz Kastanjecollege vanaf heden onder de verantwoordelijkheid valt van 
Lentiz Reviuslyceum. Onder leiding van Arjen van der Velde, directeur Reviuslyceum, 
wordt vanaf heden gewerkt aan de noodzakelijke stappen, die uit dit besluit voortvloeien.

Met vriendelijke groet,
Adri Reijm
Kees Blok
Arjen van de Velde
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt