MAASSLUIS | Op dinsdag 27 september 2016 vond het raadsdebat plaats over de ongeregeldheden in de Burgemeesterswijk die de laatste weken in verergerde mate plaatsvonden. Onderwerp was daarnaast ook het noodbevel van 4 dagen en het voorstel voor een noodverordening voor langere tijd. De raadsfracties hadden hun inbreng en gaven hun visie op wat er dient te gebeuren. De strekking van de visie is: geweld, intimidatie en vandalisme tolereren we niet. Neem structurele maatregelen.

Gertjan Enzerink


LONGREAD

Gertjan Enzerink

Voorzitter,
“Dit is onze wijk, jullie moeten hier opdonderen”. Als zulk soort zinnen daadwerkelijk worden uitgesproken, geeft dat de situatie aardig weer waarin we in Maassluis terecht zijn gekomen. Zelden is onze stad zo vaak in het nieuws geweest als in de afgelopen dagen, dankzij de rellen in de burgemeesterswijk. City marketing ten top maar op een totaal verkeerde manier. Rellen, of eerder genoemd incidenten, is naar onze mening niet het juiste woord. Noem het gewoon crimineel gedrag van Nederlandse jongeren met een Marokkaanse achtergrond, zoals onlangs ook onze burgemeester het verwoordde. En volkomen terecht, want dit soort zaken als bedreigingen, geweld, intimidatie en vernielingen in de wijk zijn zondermeer strafbare feiten en daar dient tegen opgetreden te worden.

Politie
Daar hebben we allereerst de politie voor nodig als vertegenwoordigers van de wet, maar die moet dan wel komen. Als echter blijkt dat meerdere 112 telefoontjes van bewoners het effect hebben dat de politie pas na een uur of langer ter plaatse zijn, dan raak je al snel het vertrouwen in onze hermandad kwijt. Als dit nota bene meerdere keren achter elkaar het geval is, kan ik mij voorstellen dat de bewoners het heft in eigen handen gaan nemen. Natuurlijk hoort dit niet en mag dit niet, maar wij kunnen ons voorstellen dat er onder de bewoners een moment komt dat zij zich dusdanig in de steek gelaten voelen door de officiële instanties, zich echt met de rug tegen de muur voelen staan en uit pure onmacht en woede het werk van de politie gaan overnemen, omdat grenzen aan alle kanten overschreden worden.

Je niet meer veilig voelen in je eigen straat en dat nota bene in Maassluis, dat is toch werkelijk godgeklaagd. En dan te bedenken dat dit geen kwestie is van weken of maanden, maar al enkele jaren speelt en steeds verder escaleert.

Zorgtroepen
Wat moet er nog meer gebeuren voordat de politie daad -werkelijk ingrijpt en de daders oppakt? Hoeveel zorgtroepen moeten we nog loslaten op deze jongeren die al jaren resistent zijn voor elke vorm van hulpverlening? Ouders erop aanspreken en aansprakelijk stellen is ook een veel gehoorde kreet, maar als zelfs die de grip op hun eigen kinderen kwijt zijn, is het dweilen met de kraan open. Dan rest er dus nog maar een ding en dat is een daadkrachtig optreden van de politie tegen dit soort jeugdige criminelen en zorgen dat ze binnen no time van de straat af zijn.

Daarnaast is het goed om preventieve maatregelen te nemen om de groep jongeren die nog wel te beïnvloeden is, te weerhouden om het pad van hun mogelijke helden te volgen. Hierin moet E25 en het CJG een belangrijke rol spelen.

Politie op straat nodig

Het geeft geen pas om als voorzitter van de moskee vooral te wijzen naar anderen, naar de gemeente en jeugdwerk. Het woord ouders neem hij niet in de mond. Waar is Uma Wahida? Het is stil op dat front. Hebben zij de moed opgegeven? Het probleem van het jeugdhonk wordt ook genoemd en de stroperige besluitvorming hierover. Het gaat misschien niet snel maar het is ook ondoorzichtig en dan krijgt Maassluis Belang de zwarte piet van de burgemeester door te stellen dat onze vragen het proces ernstig belemmeren. Onzin. U moet met alle partijen in gesprek gaan en daar transparant over zijn. U mag van ons theedrinken binnenkamers met de belanghebbenden maar buiten op straat moet er door de politie worden opgetreden als dat nodig is.

Ik begon met de verfoeilijke uitspraak “ dit is onze wijk” . Wij zijn van mening dat Maassluis van ons allemaal is en dat willen we graag zo houden. Daarom ondersteunen wij ook van harte de ingediende motie.

Tot slot kan ik u melden dat Maassluis Belang natuurlijk zal instemmen met het instellen van een noodverordening, zolang als nodig, om de rust in de wijk terug te krijgen. Let wel, wij zien deze maatregel als een tijdelijk noodverband, want het neemt de oorzaak niet weg. Daar moet nu meer dan ooit aan worden gewerkt.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

4 Reacties

 1. Dick.Pasterkamp.
  29 september 2016 at 10:15

  De terechtwijzing van de Burgemeester richting MB over onrust zaaien heeft het college zelf in de hand gewerkt. In wiens brein is het onzalige idee ontstaan om de lastige Marokaanse jeugd onder te brengen in het In Blik? Maasdelta heeft jaren geleden beloofd om voor een onderkomen te zorgen, het is nu tijd voor Maasdelta om aan die belofte vorm te geven. Dus wie zorgt er nu voor onrust,dat is het college aangevoerd door de Burgemeester.

  Dick.Pasterkamp.

  • 29 september 2016 at 11:20

   Dat is juist het verzinsel: “Marokkaanse jeugd in In Blik”.
   Daarover is geen brief, dus wie dat heeft ‘bedacht’, mag voor de dag komen met nadere informatie
   anders gaat hij/zij door het leven als ‘De Leugenaar’. Dat moet je niet willen.

   We weten niet welke onderwerpen er binnenskamers over tafel gaan waarbij dan dit als mogelijke optie is aangedragen.
   Dat zou betekenen dat er iemand heeft gelekt …

  • Dick.Pasterkamp.
   29 september 2016 at 17:49

   Beste Jelle. Wat betreft de brief heb je gelijk die bestaat niet,maar als je goed luistert naar de uitleg en beantwoording van de vragen door de Burgemeester in de raadsvergadering, dan had je kunnen horen dat er gedegen is gesproken met E25 om dat te gaan doen.
   Ik heb je in een vorige reactie op jou reactie ook al gezegd, dat je slecht geïnformeerd ben, dan schets je een verkeerd beeld.
   Dick.Pasterkamp

  • 29 september 2016 at 19:36

   Ik luisterde goed en op meerdere momenten naar wat de burgemeester zei en die heeft steeds gezegd dat de betreffende fractie een verkeerd signaal afgeeft, gebaseerd op informatie die niet geverifieerd is bij B&W. Daardoor op non-feiten voor veel onrust zorgt.