foto: 2018 Toenmalig wethouder Pleijsier kijkt toe bij CityTec monteur in Stadshart

MAASSLUIS | Op 18-11-2020 heeft de gemeenteraadsfractie van Maassluis Belang vragen gesteld over storing openbare verlichting. Per brief beantwoordt het college van B&W deze vragen.

 

1. Kan de wethouder aangeven of de meldingen die telefonisch en via het meldpunt storing aan de openbare verlichting zijn gedaan, bekend zijn bij de gemeente?

Ja, deze zijn bij ons bekend en worden opgenomen in het meldingsprogramma Moon en zijn daar ook online via iets te melden’ op de site van de gemeente www.maassluis.nl terug te vinden.

2, Zo ja, binnen welke termijn worden de storingen normaliter opgelost?

In het algemeen kan men stellen dat de lampstoringen binnen 5 werkdagen (na binnenkomst van de melding bij CityTec) verholpen moeten zijn. Als er meerdere lampen in een straat niet branden wordt de storing als een netwerkstoring behandeld. Netbeheerder Stedin is verantwoordelijk voor het oplossen van deze netwerk storingen.” De genoemde storingen in de Taanschuurpolder zijn in eerste instantie als afzonderlijke storing door CityTec opgepakt, waarna Stedin is ingeschakeld. Uiteindelijk is binnen 6 dagen na de eerste melding de storing opgelost.

3. Bent u het met ons eens dat zeker in de donkere dagen problemen met de openbare verlichting zo snel als mogelijk opgelost dienen te worden. Na de geluiden van de inwoners hebben wij zelf een aantal meldingen in gediend, door vallen ons een aantal zaken op.

De gemeente zet zich het hele jaar in om alle storingen zo snel als mogelijk op te lossen. Storingen in deze tijd van het jaar vallen extra op.

4. Bent u ervan op de hoogte dat de nummering op de lantaarnpalen niet altijd overeenkomt met de nummering die het meldpunt gebruikt?

Het kan voorkomen dat de nummering op de lantarenpalen niet altijd klopt, mocht dit zo zijn dan horen wij dat graag zodat we het kunnen herstellen. Een groot voordeel aan het meldingsprogramma is dat alle lichtmasten visueel op de kaart aangegeven staan en dat de melder daardoor altijd de juiste mast kan aanklikken bij het maken van een melding.

5. Tijdens het maken van de melding kun je niet alle storingen in één keer melden. Wanneer straatverlichting in dezelfde wijk maar in een andere straat staat moet je een nieuwe melding maken. Dit vinden wij niet heel klantvriendelijk, zou hier een mogelijkheid in het systeem voor kunnen toegevoegd?

Het niet kunnen doen van één melding met objecten op meerdere locaties is een bewuste keus. We willen voorkomen dat in één verzamel melding meerdere storingen gemeld worden die mogelijk niet in lx op te lossen zijn. Als niet alles in lx op te lossen is blijven delen van de melding ongewenst open staan. Wanneer je de melding doet en je geeft aan dat je op de hoogte gehouden wilt worden van de voortgang, dan is die terugkoppeling niet in alle gevallen overeenkomstig met de situatie in de praktijk.

6. Bent u het met ons eens dat juiste informatie aan melders essentieel is om het meldpunt voor de burger
vertrouwen te geven?

Daar zijn wij het mee eens, wij doen dan ook ons best om die informatie op een juiste manier te delen. De inwoner kan zelf ook via de melding website van Moon ook de voortgang van de melding volgen. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan kan er altijd contact opgenomen worden met onze beheerder van de openbare verlichting.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt