MAASSLUIS | De fractie van Maassluis Belang neemt het wethouder Keijzer zeer kwalijk dat hij op oneigenlijke gronden solt met de belangen van diverse groepen door van InBlik een open jongerencentrum te willen maken. Er is geen aannemelijke onderbouwing gegeven. Waar in ander dossiers diepgaande externe onderzoeken vereist  zijn, wordt nu gegoocheld met argumenten. Het draait hier feitelijk alleen om een belofte aan Ummah Wahida.

De slotwoorden laten dan ook niets te raden over:

Wij hopen dat u na vanavond terugkeert op uw dwalingen, dat het gezonde verstand ook bij u mag zegevieren en dat de gedwongen volksverhuizing wordt stop gezet.”


Dit is de tekst van de bijdrage van de fractie van Maassluis Belang in het raadsdebat InBlik 11 april 2017.

Voorzitter,

onrustgevoelens onder de bevolking
Vanavond spreken we over een nieuwe opzet van jongerencentrum Inblik en dat dit voorstel breed leeft onder de bevolking blijkt uit de massale opkomst van bewoners bij de commissievergadering en vanavond opnieuw. Het doet denken aan de overvolle zaal die we ooit hadden bij onderwerpen als ISCM of Harreveld. Ook toen was er sprake van onrustgevoelens onder de bevolking en leefde het idee dat het college te weinig oog en oor had voor deze gevoelens. En nu opnieuw zijn het deels dezelfde motieven waardoor burgers van zich laten horen. Daarbij komt er in dit voorstel nog wat belangrijks bij, namelijk het feit dat er nu ook nog eens groeperingen gedwongen worden te verhuizen naar andere locaties.

Aan de bel getrokken

Voorzitter, het was niet voor niets dat MB vorige zomer na gesprekken met verontruste bewoners bij u aan de bel trok en vragen stelde over een mogelijk andere opzet van Inblik.
Wij konden ons aanvankelijk niet voorstellen dat de berichten van de bewonerscommissie wel eens waar konden zijn. Immers nog maar in 2014 was er gekozen voor een totaal andere opzet van ons jongerenwerk en voor een looptijd van voorlopig tien jaar. Wij moesten de jeugd vooral gaan opzoeken op de plaatsen waar zij zich ophielden, want het jongerencentrum trok nauwelijks nog bezoekers. Dus mooie Amerikaanse schoolbussen aangeschaft en daarmee de wijk in. Tijdens onze bijeenkomst van de raad met E25 in Inblik, voorjaar 2016 werd er nog vol lof over deze nieuwe werkwijze verteld en hebben wij helemaal niets gehoord over mogelijke veranderingen van beleid.

Ummah Wahida moet weg
Toch kregen wij nauwelijks twee maanden later heel andere berichten van de bewoners en hebben wij dus onze schriftelijke vragen gesteld of de geruchten over InBlik juist waren. Uw reactie was dat wij met onze vragen slechts onnodige onrust aan het zaaien waren. Alles verkeerde slechts in een zeer verkennende fase en de brief waarover wij spraken bestond al helemaal niet. Dat laatste bleek te kloppen, maar in mondelinge gesprekken was inmiddels wel aan gebruikers van Inblik aangegeven, dat bestaande contracten niet verlengd konden worden. Verkennend blijkt plots een heel andere betekenis te hebben gekregen, want op het moment dat u in augustus 2016 op min of meer badinerende toon onze vragen beantwoordde en dat kort daarop nog eens dunnetjes over deed in de raad, was het spoorboekje voor deze gedwongen volksverhuizing bij u al helemaal bekend. Ummah Wahida weg moest uit de burgemeesterswijk en hen was een nieuw onderkomen toegezegd in Inblik.

Tegelijkertijd stelt u dat er nu vanuit het veld de vraag is gekomen om weer een eigen jeugdhonk te mogen hebben om elkaar te ontmoeten en te kunnen chillen. Op zich zou dat kunnen, maar waarom moet dat perse in Inblik, want door dit voorstel moeten huidige gebruikers het veld ruimen. In de commissiebehandeling gaf de wethouder nog aan dat hij verschillende alternatieve locaties heeft bekeken samen met Myosotis, maar die bleken niet geschikt te zijn voor deze groep.

Voorzitter, uw aanvliegroute is vanaf het begin niet goed geweest. Uw probleem was een nieuwe locatie te vinden voor Ummah Wahida. Voor die groep had u op zoek moeten gaan en bij de leegstaande gebouwen die niet geschikt waren voor Myositis, was er vast wel een te vinden die prima geschikt zou zijn voor Ummah Wahida.

Voorzitter, een mix van gebruikers in InBlik zien wij niet zitten, zeker gezien de eerdere reactie van Myosotis en het antwoord van Ummah Wahida vanochtend in het AD. Geen enkele garantie kan worden gegeven dat deelnemers niet in elkaars vaarwater komen te zitten. Daar moeten we dus vooral niet aan beginnen. In het AD begin deze week hebben wij als voorbeeld het terrein en het gebouw van de IJsvereniging genoemd als mogelijke optie. Zou dat gedeeltelijk gebruikt kunnen worden als jeugdcentrum? Chillen maar ook volop sporten en disco op volle sterkte zonder burenoverlast. Kan toch niet mooier? Maar goed, slechts een voorstel van onze kant om de haalbaarheid te onderzoeken.

wethouder schoffeert veel groepen
Tot slot, in onze ogen schoffeert u met dit raadsvoorstel de belangen van velen:
De direct omwonenden van een zeer intensief woon/zorgcentrum : u gaat immers gemakshalve voorbij aan de bijna 500 handtekeningen! Daarnaast de belangen van de huidige seniore gebruikers van Inblik en tot slot de belangen van Myosotis, de meest kwetsbare groep in dit hele verhaal.

Wij hopen dat u na vanavond terugkeert op uw dwalingen, dat het gezonde verstand ook bij u mag zegevieren en dat de gedwongen volksverhuizing wordt stop gezet.

Wij vragen u dus dringend dit voorstel in te trekken en bij ons terug te komen als u beschikt over een plan B. Want dit voorstel zullen wij onder geen enkele voorwaarde steunen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. Huber Tubbing
    12 april 2017 at 19:06

    Politiek in Maassluis. Het laatste geschreven door Gerry de Jong is denk ik een idee wat ook uit gezocht kan worden. De moeders naar InBlik en de jongens onder toezicht van hun vaders.

  2. Gerry Hanneman-de Jong
    12 april 2017 at 15:35

    Het besluit van de PvdA en de steun van D’66 daaraan stellen mij zeer teleur! Myosotis bestaat al zo’n 45 jaar! Ummah Wahidah is een veel jongere stichting, gelieerd aan een Marokkaanse moskee. De moeders van deze jongens hebben daar een eigen ruimte. Kunnen de jongens daar geen gebruik van maken? We kunnen onze zo dierbare Myosotis toch niet zomaar de oudste rechten ontnemen?