MAASSLUIS | De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over winsten van zorginstellingen naar aanleiding van een tv programma van Follow the money. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. Bent u bekend met de uitzending en de dataset zorgaanbieders van Follow the Money?

Wij zijn bekend met de uitzending. Ook ROGplus is hiermee bekend. We delen uw zorgen over door deze aanbieders gegenereerde winsten uit Wmo- en/of jeugdzorgmiddelen.

2. Wordt er vanuit ROGplus met een bedrijf, zoals genoemd in de dataset zorgaanbieders van Follow the Money, zorg ofwel hulp aangeboden in de vorm van zorg in natura?

Ja, er wordt in Maassluis ondersteuning geboden in het kader van de Wmo door Felay Thuiszorg BV en KompAss BV. Voor jeugdhulp is zorg ingekocht bij Behandelcentrum Kindergeneeskunde B.V. (h.o.d.n. ADHD Behandelcentrum). Incidenteel wordt ondersteuning ingezet van Coach-Point, Alleskits (Stichting) en KompAss B.V. als maatwerk voorziening. Het is belangrijk om niet te snel conclusies te trekken over zorgaanbieders uit deze lijst, maar eerst goed te kijken naar hoe deze dataset is samengesteld en welke gegevens hier voor gebruikt zijn door Follow the Money.

3. Wordt er vanuit door ROGplus toegekende persoonsgebonden budgetten (PGB’s) zorg of hulp ingekocht door de budgethouders?

Ja, er wordt ondersteuning ingekocht bij Herman Frantzenhuizen (Vlaardingen), De zuivere zorg, CoachPoint en KompAss BV.

4. Een aantal van de in de dataset genoemde zorgaanbieders komen naar voren in de sociale kaart zoals die door ROGplus is opgesteld. Welke actie gaat u nemen om hen te laten verwijderen uit deze sociale kaart?

Op dit moment loopt een aanbestedingsprocedure voor de inkoop van Wmo-ondersteuning. De uitkomst van deze aanbesteding heeft mogelijk ook effect op de sociale kaart. Daarnaast zal ROGplus onderzoek verrichten indien daar aanleiding toe is alvorens een zorgaanbieder uit de sociale kaart gehaald wordt. We delen het belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met het gemeenschapsgeld voor de zorg voor onze inwoners. De gepubliceerde lijst in de media is aanleiding voor het voeren van het gesprek over de besteding op basis waarvan mogelijk verdere stappen kunnen worden overwogen.

Wat PGB betreft: dit is een zaak tussen cliënt en aanbieder. De Sociale kaart dient als informatiebron en is bedoeld als voorlichting over de beschikbare aanbieders. We begrijpen de gevoelens over deze zorgaanbieders en willen als gemeente goede informatie verstrekken. We zullen met ROGplus in overleg gaan welke mogelijkheden er zijn, indien gewenst, een in de dataset genoemde aanbieder van de sociale kaart te verwijderen.

5. Op welke wijze wordt door ROGplus, de SGJR en de gemeente toezicht gehouden op door aanbieders gegenereerde winsten uit Wmo- en/of jeugdzorgmiddelen?

Bij de aanbesteding en inkoop van Wmo ondersteuning is de bedrijfsvoering van een inschrijvende partij/de zorgaanbieder onderdeel van beoordeling van de offerte. Hier wordt door middel van contractmanagement toezicht op gehouden.

Bij PGB is er geen contract tussen de gemeente/ROGplus en de zorgleverancier. Hooguit kunnen door de zorgaanbieders gegenereerde winsten opgevraagd worden bij de KvK. Een PGB is een zaak tussen de cliënt en de zorgaanbieder. De cliënt heeft keuzevrijheid om zorg vanuit een PGB in te kopen bij een aanbieder naar keuze. De gemeente kan niet sturen op de bedrijfsvoering van deze aanbieders. Wel kunnen cliënten hier zelf naar vragen bij de aanbieder.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt