MAASSLUIS | In het debat over de kadernota op dinsdagavond struikelden VSP en CDA over de terminologie “Buurtregisseur als verbindende stadsmarinier in de Burgemeesterswijk”.

Burgemeester Edo Haan gaf een antwoord waarmee hij de raad niet de zorg wegnam. Hij schiep zelfs grote verwarring en verwondering toen hij stelde “dat Maassluis één van de meest gesegregeerde steden is van heel Nederland met een kwart allochtoon en driekwart autochtoon”.

► zie:  de video van de vergadering (minuut 2:23 – 2:24) :  video van de raadsvergadering

Ton Luijendijk (VSP) wilde opheldering over deze observatie

De burgemeester kon dit niet bondig toelichten en zegde daarom de raad toe om op een later moment een uitleg te geven die het gestelde beter over het voetlicht brengt.

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

10 Reacties

  1. Rianne van Galen
    8 juli 2017 at 01:35

    Een paar maanden terug schreef ik dat Maassluis 1/4 allochtoon is en 3/4 autochtoon. Kreeg toen een boze reactie van een Maassluise wethouder die heel verontwaardigd zei dat dit beslist niet waar is.. De waarheid is nog erger. 1/3 is allochtoon en 2/3 divers. Als je voorgaande stukken leest is het om bang van te worden.Algemeen bekend is dat Maassluis geld krijgt om deze mensen op te vangen .fijn voor de inwoners, nog even en de autochtonen zijn in de minderheid.

    • 8 juli 2017 at 09:40

      Waarop baseer jij deze verhouding?

  2. Marcel Thomassen
    29 juni 2017 at 19:47

    Even wil ik ook hier nog even graag ingaan op de Maassluis Marokkanen en hun overlast problematiek.

    Vrijwel alle Maassluis Marokkanen zijn “Berbers” en komen uit of rond de arme provincie & stad “El Hoceima”. Ze liggen daar al meer dan hele tijden in de clinch met Marokkaanse overheid. Om de zoveel tijd is het daar opstand tegen het gezag, men haat daar gezag. El Hoceima staat al meer dan 50 jaar onder militair bestuur dat er keihard optreedt.

    Het landelijk analfabetisme in Marokko is 60%. Rond El Hoceima (in de bergen) is dit hoger, de achterstelling van scholen, ziekenhuizen & infrastructuur beloopt in tijden, de werkloosheid is daar immens, daarom emigreert de jeugd massaal naar Europa. De streek kent van oudsher een eeuwenlange economie van piraterij, roof, achterdocht en corruptie (thans ook drugshandel), en 1400 jaar onderling inteelt.

    Dienaangaande kennen wij geschiedkundig mbt de Berbers; de term binnen Europa “Barbarijse-Kapers”, die enige eeuwen geleden verantwoordelijk waren voor het houden van minstens anderhalf miljoen Europeanen als slaaf, geplukt van schepen in de Middelandse Zee, waar men losgeld voor eiste. Berbers integreren niet tot moeilijk, kennelijk ook niet in Marokko gezien de (terecht) revolte aldaar …. het is een eigenzinnig en trots volk. Een hoop hebben echter wel een bord voor hun kop. ……. evenals veel Nederlanders. Over het algemeen kan ik persoonlijk wel redelijk met die Berbers door een deur. Ondanks dat er drie fundamentalistisch Marokkanen oorspronkelijk afkomstig uit Maassluis nu in Syrie vechten voor IS. Marokkanen integreren volgens de cijfers beter dan Turken. Mischien valt het mee.

    Misschien moet Edo Haan maar eens op studie- & ontdekkingsreis naar Marokko. El Hoceima wel te verstaan.

  3. Marcel Thomassen
    29 juni 2017 at 00:33

    Dank voor je redactioneel opmerking Jelle, je bent niet altijd zo slecht als sommigen wel denken. De oprichter van de Almanak Maassluis ben ik. In de toenmalig sociale almanak van Nederland uitgegeven door de landelijk Overheid kwam de gemeente Maassluis tot 1999 geheel niet voor.

    Maassluis had geen echt sociaal beleid. Het was een totaal blinde vlek op sociaal & demografisch gebied in geheel Nederland (evenals bij de provinciaal hufters in ‘ t Wilde Westland).

    Door ferm lokaal sociaal actie & door mijzelf georganiseerde mediadruk op toentijds SoZaWe PvdA wethouder Arnold Keijzer (ik heb de officieel stukken en krantenartikelen nog liggen) is deze almanak ook lokaal wat Maassluis betreft later hier gedrukt, en kwam er sociaal beleid. Wie zegt mij dat dit niet zo is?

    Houdt u hiermee wel rekening dat de statistieken plus cijfers, die sindsdien in deze lokale almanak (alsook in het latere Maassluis gemeentelijk burgerverslag dat ieder huishouden toenmalig rond 2005 kreeg) wat erin gedrukt stond op jaar van uitgifti, minstens van twee jaar daarvoor was, of politiek correct werd aangepast, want Maassluis en haar bestuurders zijn tenslotte uniek! Ja, ze zijn zo uniek, waarin mag u zichzelf afvragen burgerij. Ik vraag u niet om ophef, maar wordt s.v.p. eens politiek & maatschappelijk wakker. Kom uit uw slakkenhuis.

    🐌🐚🙌

  4. Marcel Thomassen
    28 juni 2017 at 21:26

    Wat ik in de door mij vernoemde ware statestieken ook niet heb meegenomen is het volgende. Maassluis kent plus minus 4800 (allochtoon) spookbewoners in (MaasDelta) woningen, Nederland als geheel 480.000 (bron: RTL Nieuws). De GBA (gemeentelijk basis administratie is dienaangaande niet op orde, evenals de handhaving & controle.

    Nederland kent minimaal 250.000 illigalen. Niemand weet dienaangaande de ware getallen. Tot 2009 heeft de migratie van alochtonen naar Nederland plus hun vermeende inburgering 200 miljard euro gekost, opgebracht door Nederlandse burgers. Sinds 2009 echter, houd onze regering deze kosten zeer geheim.

    De bijstand is tegenwoordig gewoon een levenslange uitkering voor vooral allochtonen, gezinsherenigers & vluchtelingen geworden. Ook in Maassluis is hierdoor de laatste zes maanden het aantal bijstandgerechtigden bij Stroomopwaarts MSV met minimaal 6% gestegen.

    Maar 3% van b.v. alle Syrieers (die vooral bestond uit hoogopgeleid hersenchirurgen & raketgeleerden volgens onze PvdA leiders, 70% van Syrie is analfabeet) heeft werk, hun aantal is wel dit jaar meer dan verdubbelt in Nederland door overkomst van familie. In heel Europa heeft minder dan 10%’ van (economische) vluchtelingen/migranten werk.

    Nu kortom, zo kan ik wel even doorgaan. Er is verschrikkelijk veel mis. Deze gortdroog problematiek die met logisch nadenken heeft te maken en niet met xenofobie, racisme of discriminatie, wordt vrijwel nooit om politiek correct houdingen geuit. Dat moet maar eens gaan veranderen.

    Ook in Maassluis steekt men hierover zijn kop in het zand. Kop in het zand, zo diep, zo diep ….. dat ze in China het zonlicht zien opkomen (Maar niet in Maassluis!)

  5. Marcel Thomassen
    28 juni 2017 at 20:46

    Even een reactie op het doorgewinterde gereformeerde geleuter van PvdA’er Hans Ploeg (ex-directeur van MaasDelta). Ik heb het over 35% van allochtoon afkomst w.o. dus ook bv. Duitsers, Turken, Engelsen, Antillianen, Surinamers, Polen, Chinezen, Pakistanen, Indonesieers, Bulgaren enz. waaronder veel moslims. Dus niet over 35% moslims in Maassluis.

    Overigens als je op een gemiddeld basisschool thans in Maassluis naar het aantal allochtoon pupillen kijkt, dan sla je echt vol verbazing aan. Binnen enig decennia is Maassluis echter wel een voornamelijk moslim gemeente qua inwonersaantal dienaangaande, en Nederland binnen 70 jaar volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

    Nog een gegeven in Nederland is dat de cijfers van het CBS dienaangaande niet altijd om politiek correct redenen kloppen, de term van allochtoon afkomst van sommige generaties allochtonen zijn om die politiek correct redenen door de regering afgeschaft, en vallen thans onder de categorie autochtoon. Dit is net zo iets als dat je thans niet als werkeloos wordt geregistreert als je maar 1 uur per maand werkt.

    In het artikel van Elsevier van 10 jaar geleden over o.a. segregatie stond dat voor de gemeente Maassluis het CBS toenal uitging van 33.5% allochtonen in Maassluis. Toen tijds was er hier nog vrijwel geen Syrieer, Afgaan, Soedanees of Eritreeer te bespeuren. Misschien is nu 35% wel aan de laag kant?

    Wat ik stelde dat Maassluis tot de 22 meest overlast gevende Marokkanen gemeenten behoort en dat Maassluis hier extra gelden van het Rijk voor krijgt om dit te verhelpen is een gegeven als een koe, en dit weet ieder raadslid.

  6. Hans Ploeg
    28 juni 2017 at 16:42

    Voordat er weer me allerlei onzin cijfers wordt gestrooid zou het goed zijn de site MSV in cijfers te raadplegen. Niet plus minus 35 % van de bevolking is Moslim zoals Thomassen beweert. Als je er van uit gaat dat alle Turken, Marokannen , inwoners uit midden en Oost Europa en overige niet westerse inwoners met een migratie achter grond moslim zouden zijn dan kom je op 15,2 %. Onze Turkse en Marokkaanse inwoners met een migratie achtergrond komen met elkaar op 10,5 %.
    Het aantal moslims in Maassluis weten we niet maar rond de 10% lijkt mij een beter schatting.
    Als de bewering over Maassluis als meest overlast gevende gemeente net zo slecht is onderbouwd kan de mening van Thomassen, ook die over de raadsleden, direct naar de prullenbak.

  7. bea scheurwater
    28 juni 2017 at 11:19

    Inderdaad heeft de burgemeester gelijk. En tot nu toe is er weinig verandering/verbetering helaas. oorzaak misschien toch “het college doet, de raad vindt (alles) goed” ?

  8. Marcel Thomassen
    28 juni 2017 at 01:59

    Volgens weekblad ‘Elsevier’ (een artikel van 10 jaar geleden), is Maassluis als relatief kleine plaats met een allochtoon (moslim) bevolking van plus-minus 35%, alsmede de impact hiervan op het geheel van de alle inwoners aldaar, een van meest gesegregeerde plaatsen van Nederland. De gemeente Maassluis behoort ook -al jarenlang- tot de 22 meest overlast gevend gemeenten in Nederland van Marokkanen danwel Nederlanders uit Marokko.

    De gemeente Maassluis krijgt hier extra gelden voor van het Rijk om deze overlast (= criminaliteit, niet integreren, inteelt & fundamentalisme, onderontwikeling etc.) te bestrijden of weg te nemen.

    De burgemeester Edo Haan heeft gelijk dat Maassluis een van de meest gesegregeerd plaatsen van dit steeds meer achterlijker wordend Nederland is. Wat voor mij nog schokender is, is de houding en de kennis dienaangaande van (sommig) gemeenteraadsleden. Wat een provinciaal onbenullig boerenlullen.

    👊😬💯