Fileleed OV dupeert Maassluis

MAASSLUIS | Veel Maassluizers en anderen maken dagelijks gebruik van de bussen die zijn ingezet ter vervanging van de trein-metroverbinding naar Schiedam. Met de grootste regelmaat komt het voor dat ‘s morgens tijdens de spitsuren de A20 tussen Maasdijk Oost – Kethelplein – Rotterdam Crooswijk is dichtgeslibd waardoor lange files ontstaan. Hetzelfde geldt voor de uren in de late middag en vroege avond maar dan andersom. De reizigers die gebruikmaken van het openbaar vervoer zijn hiervan de dupe omdat de betreffende bussen ook in de file belanden. Veel reizigers komen hierdoor te laat op hun werk en laat thuis en de ergernis dat de beloofde oplevering van de metro verder vertraagd is, wordt steeds groter. D66 vindt de situatie zoals die nu is ongewenst en vindt dat er op korte termijn maatregelen genomen dienen te worden mede gezien het feit dat e.e.a. zal verslechteren nu de winter er aankomt.

De fractie van D66 Maasluis stelt schriftelijke vragen aan het College van B&W conform artikel 51 over het slecht functioneren van het openbaar vervoer.

D66 wil het volgende weten of B&W op de hoogte is van de situatie die nu is ontstaan en of het college bereid is om op hoog niveau ongenoegen te uiten bij de daarvoor verantwoordelijke instanties c.q Rijkswaterstaat, de Metropoolregio en de RET en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken om er voor te zorgen dat Maassluis niet voor het openbaar vervoer op slot zit in de ochtend- en middaguren.

Gezien de nu ontstane ongewenste situatie is er nog meer aanleiding om gebruik te maken van de waterbusverbinding Maassluis – Vlaardingen – Schiedam.

Maassluis heeft niet voor niets nu al een waternetsteiger. De vraag is of het college van B&W bereid is om met de gemeenten Vlaardingen en eventueel Hoek van Holland (Rotterdam) wederom de invoering van de waterbusverbinding te bepleiten bij de daarvoor bevoegde instanties. In ieder geval dat dit gebeurt als alternatief voor het niet in werking zijn van de metrolijn. D66 stelt tevens voor de mogelijkheid te onderzoeken om de bussen die gebruik maken van de A20 bij filevorming te laten rijden over de vluchtstrook c.q. deze strook te gebruiken als spitsstrook voor het openbaar vervoer. Ook hier zou het college van B&W bij de bevoegde instanties dit moeten bepleiten.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. Aad Rieken
    22 november 2017 at 07:15

    “Hollen-boer, het busje komt zo!”

  2. Sjaak Speijer Hellingkade 4 , 3144 EJMaassluis. 0653295341
    22 november 2017 at 07:04

    Goed gedaan mensen