MAASSLUIS | Het college van B&W heeft de vragen beantwoord die de fractie van D66 stelde op 8 januari 2019 naar aanleiding van de Nashvilleverklaring. 

B&W is van mening dat Maassluis een inclusieve stad moet zijn waar iedereen mag zijn wie je bent. Met het hijsen van de Regenboogvlag op 8 januari j.l. is expliciet kenbaar gemaakt dat de gemeente afstand neemt van de inhoud van de verklaring.

In de ‘wandelloper’ tussen Koningshoek en Koningshof zal, zoals toegezegd, het regenboogpad op vrijwel de oude plek opnieuw worden aangebracht. De opdracht om tot een inpassing in de huidige bestrating te komen is uitgezet. De verwachting is dat het in april gerealiseerd is.

© Mariska van Putten

In Maassluis zijn er vele (grote en kleine) religieuze genootschappen van diverse gezindten. B&W is bekend met de diverse stromingen in de stad. In maart 2017 hebben deze het Maassluizer Manifest (bijlage) uitgebracht. In deze materie geldt zowel artikel 1 van de grondwet als de artikelen over vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting.

B&W zegt toe in het reguliere overleg dat zij hebben met de religieuze organisaties we dit onderwerp nadrukkelijk aan de orde stellen.

De gemeente spant zich in om voor iedereen in Maassluis een veilige omgeving te creëren, waarin zij eventueel ondersteuning kunnen krijgen bij de acceptatie van hun seksuele oriëntatie. Onlangs heeft B&W de Beleidsvisie Integratie ‘Samen naar een gedeelde toekomst’ vastgesteld waarin diversiteit en inclusie centraal staan en diverse concrete actiepunten staan opgenomen. De BeleidsvisieIntegratie is ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.


Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu