WATERWEG | De colleges van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) stellen aan hun gemeenteraden voor om de jeugdhulp in de drie gemeenten gezamenlijk te organiseren. Zij kiezen voor intensieve samenwerking met de lokale partners die te maken hebben met het kind en het gezin om de jeugdhulp dichter bij het kind te organiseren.

Dichtbij het kind en het gezin
De MVS-gemeenten willen de kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren door de jeugdhulp dichtbij het kind en het gezin te organiseren en via directe lijnen met de lokale partners – zoals huisartsen, instellingen en scholen. Zo willen de gemeenten beter tegemoet komen aan de hulpvraag van het kind. Hiermee is de beschikbaarheid van hulp voor de kinderen die het nodig hebben goed geborgd. Daarnaast verwachten zij dat deze aanpak leidt tot beter beheersbare kosten.

Meer lokaal organiseren
Samen met cliënten en alle betrokken partijen hebben de gemeenten in de afgelopen periode het MVS jeugdmodel ontworpen. Uit de gesprekken met de lokale partners is gebleken hoe sterk het draagvlak is om de ondersteuning van kinderen meer lokaal te organiseren. Deze professionals weten vanuit de praktijk als geen ander wat er echt nodig is. Mensen die dagelijks ervaren hoe belangrijk het is dat kinderen en hun gezinnen de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Specialistische jeugdhulp
Een belangrijk onderdeel van het MVS jeugdmodel is dat ook de specialistischejeugdhulp anders wordt ingekocht. De inkoop van specialistische jeugdhulp in de regio is op dit moment deels georganiseerd binnen de Gemeenschappelijke RegelingJeugdhulp Rijnmond (GRJR).

MVS Jeugdmodel
Afgelopen jaar zijn de mogelijkheden om een MVS Jeugdmodel binnen de GRJRsamenwerking te organiseren onderzocht en besproken. De uitkomst op dit moment is dat dit binnen de GRJR niet mogelijk lijkt. Om de doelen van het MVS jeugdmodel te kunnen realiseren, stellen de colleges voor een MVS jeugdhulpregio te vormen en hebben het voornemen om uit te treden uit de GRJR. Dit voornemen wordt nu
voorgelegd aan de gemeenteraden, het definitieve besluit volgt in december.

De gemeenten streven ernaar het MVS Jeugdmodel per 1 januari 2022 te implementeren, in goed overleg met alle betrokken partijen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Bea Scheurwater
    8 oktober 2020 at 12:05

    Nog een laagje erbij?