Via het detectiesysteem worden meldingen direct ontvangen, deze kunnen achteraf worden teruggekeken en er worden op basis daarvan trends geanalyseerd

MAASSLUIS | De fractie van de PvdA informeerde naar maatregelen toen de vuurwerkbom aan de Mozartlaan zoveel schade aanrichtte. De jaarlijkse raadsinformatiebrief met maatregelen rond (vuurwerk)overlast en veiligheid tijdens de jaarwisseling is op dinsdag 18 december in het college besproken. Daarin is de laatste informatie van de (hulp)diensten verwerkt, de aanpak zal niet anders zijn dan die van voorgaande jaren.

B&W heeft de vragen als volgt beantwoord.

Het herhaalde soort vuurwerkvandalisme rondom het Van Beethovenpark leidt niet tot fysieke maatregelen zijn om dit in de toekomst te voorkomen. Maasdelta heeft direct actie ondernomen en een noodvoorziening getroffen. De definitieve reparatie zal nog zeker 3 maanden duren. Maasdelta sluit de postkasten van de flats net voor de jaarwisseling fysiek af. Het is niet mogelijk om dat eerder te doen omdat de bewoners van de flats post moeten kunnen ontvangen. De opgeblazen postkast aan de Mozartlaan is helaas de eerste sinds lange tijd.

Het is nog niet duidelijk wie de daders zijn. Als er een dader bekend is wordt de schade uiteraard op de veroorzaker verhaald. De politie is met een onderzoek gestart.

Er zijn operationele afspraken gemaakt tussen handhaving, politie en buurtpreventie. In de week voor de jaarwisseling en tijdens de jaarwisseling zal gedurende de surveillancerondes extra worden gelet op vuurwerkoverlast, ook wordt met de ketenpartners een aparte avond georganiseerd om integraal en gericht hierop te controleren.

Het vuurwerkdetectiesysteem is sinds half november actief. Via het systeem worden meldingen direct ontvangen, kunnen deze achteraf worden teruggekeken en worden op basis daarvan trends geanalyseerd. Het systeem brengt ook de looproutes van diegenen die het vuurwerk afsteken in beeld. Op basis van deze info worden de surveillanceroutes aangepast. Als daders worden achterhaald, wordt de schade op hen verhaald. Ook wordt de schade die aan gemeentelijke eigendommen wordt toegebracht verhaald op diegene die de schade heeft aangericht.

Het blijft namelijk lastig om de daders op heterdaad te pakken, omdat de daders heel snel na het afsteken van het vuurwerk weer weg zijn. De inzet van camera-units, het gebruik van het detectiesysteem en de extra surveillancerondes zijn wel instrumenten om de pakkans te verhogen. Daarnaast heeft de politie extra capaciteit ingezet op de illegale verkoop via internet. Hier zijn al grote successen geboekt: er zijn begin december 4 Poolse webshops offline gehaald en 2000 “consumenten” worden vervolgd. Ook zijn reeds duizenden kilo’s illegaal vuurwerk in beslag genomen.

Advies aan inwoners die mensen vuurwerk zien afsteken buiten het hiervoor afgesproken moment: melden bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Bij schade door vuurwerk dat op heterdaad is afgestoken, kan het beste onmiddellijk 112 worden gebeld.

Na de jaarwisseling vindt er zoals gebruikelijk een evaluatie plaats. Daarna zullen de gemeenten binnen de regio met elkaar optrekken om nieuwe maatregelen voor te stellen waarbij de gemeenteraad tijdig zal worden betrokken.

In 2019 zal de landelijke regelgeving over vuurwerk naar verwachting worden gewijzigd. Gemeenten kunnen nu enkel vuurwerkvrije zones aanwijzen op basis van de APV. Naar aanleiding van een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de reactie van de regering daarop, heeft de regering beloofd om een expliciete wettelijke bevoegdheid te creëren om gemeenten vuurwerkvrij te maken. Het streven van het rijk is om de regels voor de jaarwisseling van 2019 aan te passen. Met de gewijzigde regelgeving wordt het mogelijk om als gemeente een vuurwerkverbod voor gebieden in te stellen in plaats van vuurwerkvrije gebieden aan te wijzen.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu