MAASSLUIS | In het raadsdebat over de gemeentelijke begroting 2020 sprak Denise Mulder-Solleveld van de fractie van Maassluis Belang over de volgende thema’s: burger betrekken bij lokale politiek, eigen ondernemers niet vergeten, plots een budget voor ‘Riverboard’, verkeersluwe markt, budget voor EO Kerstfeest in de stad, accommodaties van de buitensport, De WMO en de Jeugdwet.

 


Voorzitter,

Het zou voor een ieder in ons Maassluis altijd een feest moeten zijn om hier te mogen wonen, werken, sporten, recreëren en naar school te gaan.

De vraag is of er met de bezuinigingsopgave wel slingers opgehangen kunnen worden. We moeten keuzes maken, tijdens de behandeling van de kadernota gaven we u daar al een aantal punten voor mee deze en andere onderdelen uit de begroting willen wij met u doorlopen.

Bestuur en dienstverlening

Voorzitter, de afgelopen jaren is het vaker onderwerp geweest: hoe krijg je de burger betrokken bij de lokale politiek. Er wordt ingezet op de nieuwe generaties via het onderwijs dat is goed. Met de vraag die wij stelden over het vervolg op de cursus kennismaken met lokale politiek bedoelden wij niet een herhaling maar echt een vervolg. Hoe kunnen we dit uitbreiden, welke mogelijkheden zijn er om bijvoorbeeld fracties te ondersteunen, mee te draaien in de commissies om zo ingewerkt te worden voor wellicht de volgende periode. Zo kunnen betrokken alvast kennismaken met de lokale politiek.

Economie en citymarketing

We zijn het met elkaar eens dat we op dit punt veel vooruitgang hebben geboekt. We worden gevonden door partijen van buiten de stad en dat is goed. Voor MB is het wel van belang dat we onze eigen ondernemers niet vergeten. Het informeren van onze eigen ondernemers bij aanbestedingen lijkt ons een kleine moeite. Dat geeft de ondernemer het gevoel dat er aan hem gedacht word en niet alleen als er sponsoring nodig is voor een evenement.

► wij dienen een Motie in

Tijdens de kadernota vroegen wij u over een eventuele bijdrage aan het samenwerkingsverband ‘Riverboard’. Wethouder u verzekerde ons dat hier geen geld naar toe zou gaan, u wist hier niets van. Wel nu, 4 maanden later vraagt u toch om budget en gaan wij hier wel degelijk in participeren.

Wat ons betreft is de deelname aan dit samenwerkingsverband goed, daar geen discussie over maar hoe is het mogelijk dat in 4 maanden tijd er een heel ander antwoord komt op de vraag?

Vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling trokken wij de motie verkeersluwe markt in. Het vertrouwen in de wethouder was groot, dit zou wel goed komen. Het duurde lang, te lang en hoe staat het er nu voor? Er zijn andere borden geplaatst maar U begrijpt dat wij nog niet tevreden zijn. Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat u achterover leunt en als er niet “gepiept” wordt doet u niets. Wij overwegen onze motie alsnog van de plank te halen want iets meer gerichte actie en handhaving lijkt ons zeker gepast en noodzakelijk. U wilt de zomerperiode evalueren met de ondernemers rond de markt dat vinden wij een iets te smalle evaluatie. Voor ons is namelijk de burger een belangrijke partij die gebruik maakt van de markt. Daarom vragen wij u in de vernieuwde motie te kijken naar handhaving.

► wij dienen een Motie in met CU en FvM

© PR

© PR

Onderwijs

Voorzitter, je schooltijd zou een feestje moeten zijn zeker als je er later op terugkijkt. Helaas is dat een utopie. Over de inhoud van het onderwijs kunnen wij niets vinden en dat is goed. Wel zijn wij verantwoordelijk voor onze kinderen. Ook de kinderen die vanuit Maassluis buiten de stad naar school gaan. Op papier lijkt het allemaal geregeld, maar in werkelijkheid? Er is nog een hoop te winnen als we de juiste partijen bij elkaar brengen. U geeft aan dat u de doorlopende zorg en leerlijn borgt. Wat MB betreft blijft dit te veel binnen georganiseerde commissies zitten. Wij willen zien dat er meer met het onderwijs, de werkvloer en de zorgkant wordt overlegd. Hoe ziet u dit wethouder?

Sport cultuur recreatie en groen icm het Sociaal Domein

25.000 euro minder subsidie voor de sportverenigingen. Het klinkt als peanuts op het totale bedrag van de begroting. Voor de sportverenigingen voelt dat duidelijk anders en nu gaat u ook nog een sportformateur in dienst nemen. Wat gaat die doen en wat kost dat?

U gaat 16.000 euro besparen op bouwdorp oost 25.000 op sport en tegelijkertijd Voorzitter, gaan wij 160.000 euro uittrekken voor een kerstfeest. Dit geld komt deels uit de gidsgelden. Gezond in de Stad, belangrijk voor de stad, voor onze inwoners. De GIDS-gelden zien wij liever anders ingezet en daarom doen wij het voorstel om 60.000 euro vanuit de gidsgelden in te zetten voor de sportverenigingen en bouwdorp oost (deze dan wel jeugd vakantieland te noemen). Het geld mbt het kerstfeest in de stad te halen uit de algemene reserve. Wij wachten uw voorstel dan ook met interesse af.

U geeft aan veel te hebben gedaan voor de accommodaties van de buitensport. Dit zou een huurverhoging van 10-30% rechtvaardigen. Hierover bent u oriënterend in gesprek met de verenigingen maar de beleving van deze gesprekken lijkt voor eenieder anders. De tarieven liggen lager dan bij de omringende gemeenten en dat rechtvaardigt een verhoging? …

Voorzitter de inkt van de tarievennota is nog maar net droog. Toen heeft u -mogen we aannemen- onderbouwd gekozen voor dit beleid waar de raad mee instemde en de verenigingen tevreden waren. Hoe kan het dan dat we 18 maanden verder ineens 180 graden zijn gedraaid? Voor de verenigingen en voor ons onbegrijpelijk wij vragen u dan ook om deze beweging terug te draaien. Wij dienen dan ook de motie herziening ombuigingen programmabegroting van de VSP mede in

Zo is en blijft sport, cultuur en recreatie een feestje voor iedereen in de stad!

De WMO en de Jeugdwet hebben onze aandacht. Er wordt hard gewerkt, de transformatie moet opgang komen en daarvoor zijn stappen nodig. Er is een behoorlijke overschrijding en tegelijkertijd hebben we een behoorlijke reserve WMO. Wij zijn er voorstander van om deze reserve in te zetten om de tekorten te dekken  Er is voor nu genoeg over gezegd. We zullen deze dossiers goed in de gaten houden …

Voorzitter, laten we met elkaar, burgers, verenigingen, bedrijven en alle andere partijen uit de stad in gesprek blijven om zo met elkaar te bepalen waar we de slingers ophangen zodat iedereen voor een passend deel mee kan doen in het feestje van onze stad, ons Maassluis.


 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt