MAASSLUIS | Op 10-11-2020 heeft de gemeenteraadsfractie vragen gesteld ten aanzien van de Organisatie verkiezingen maart 2021. Het college van B&W heeft deze vragen deze week beantwoord.

1. Herkent het college de inschatting dat er bi] de komende verkiezingen minstens een kwart meer vrijwilligers nodig zijn voor de bemensing van de stembureaus?
Wij zien inderdaad dat er meer mensen nodig zijn voor de bemensing van de stembureaus. Dit is in alle gemeenten aan de orde waardoor begeleiding plaatsvindt vanuit het Ministerie en de VNG. Naast de reguliere bemensing op de stembureaus op 17 maart, zal er een groot reservebestand aan leden moeten zijn. Daarnaast gaan de verkiezingen mogelijk over 3 dagen plaatsvinden.

2. Welke acties onderneemt het college op dit moment om er voor te zorgen dat er op 17 maart 2021 voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn?

Op dit moment zijn wij bezig met het opzetten van een interne wervingscampagne. Uiteraard gaat deze ervingscampagne ook extern als dit nodig blijkt te zijn. Landelijk zal vanuit het ministerie ook een campagne gestart gaan worden om meer vrijwilligers te werven.

3. Wanneer wordt er gestart met de werving van nieuwe vrijwilligers?

Wij zijn al gestart met een inventarisatie onder de vrijwilligers die bij voorgaande verkiezingen op een stembureau hebben gezeten. Op dit moment hebben zich al ongeveer 120 personen aangemeld voor de aankomende verkiezingen. Daarnaast worden de nu al definitieve stembureaus aangeschreven of er mogelijke vrijwilligers van die locaties bereid zijn om zich aan te willen melden als stembureaulid. Daarnaast zijn we, zoals hiervoor is gemeld, gestart met de wervingscampagne Inventarisatie stemlokalen

4. Wat zijn de conclusies van het college over de beschikbare stemlocaties en de mate waarin dezecorona-proof kunnen worden ingezet?

Vanwege de COVID-19-maatregelen worden de stemlocaties groter dan normaal (100 m2). We zijn op dit moment bezig met het schouwen van mogelijke locaties. Uiteraard zal een locatie compleet coronaproof worden. Dit wil zeggen: een grotere ruimte, een ruimte met een ingang én een uitgang (doorloop), goede ventilatie, kuchschermen, bewegwijzering en desinfecterende middelen.

5. Zijn er aanpassingen nodig bij stemlocaties, zodat alle stemlocaties toegankelijk zijn voor iedereen?

Bij het kiezen van de locaties wordt, net als bij voorgaande verkiezingen, zeker rekening gehouden met de toegankelijkheid.

6. Gaat het college stemlocaties inrichten die alleen voor een bepaalde groep toegankelijk is – zoals bewoners van een verzorgingshuis – zodat deze groep in staat is om veilig te stemmen?

De ervaring leert dat vanuit verpleeghuizen vooral door middel van volmachten wordt gestemd.

Vroegstemmen

7. Is het college bereid zich aan te melden bij het Rijk voor gemeente die graag sommige stembureaus meerdere dagen openhoudt?

Op dit moment is de tijdelijke spoedwet Verkiezingen nog niet definitief. Het advies voor gemeenten tussen de 30.000-60.000 inwoners wordt het openstellen van 4 stembureaus over 3 dagen. Wanneer de wet definitief is, zullen wij deze optie zeker onderzoeken en er indien mogelijk, gebruik van gaan maken.

8. Wat zou het effect van het spreiden van de verkiezingen over meerdere dagen zijn voor het vinden van voldoende stembureauleden?

Het team Verkiezingen heeft 8-10 stembureauleden per stembureau (2 shifts) nodig. Dit betekent dat we op 15 en 16 maart maximaal 40 extra leden nodig hebben. Er is onder de leden nog niet geïnventariseerd of leden extra zitting willen nemen op het stembureau.

9. Is het college bereid om in aanloop naar de verkiezingen van 17 maart 2021 extra middelen in te zetten voor offline campagne, zoals de plaatsing van extra verkiezingsborden, zodat kiezers niet afhankelijk zijn van digitale campagne-uitingen?

Ja, het college is hiertoe bereid. Onderzocht wordt welke mogelijkheden hiervoor kunnen worden ingezet.


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt