MAASSLUIS | Leo Eijskoot (D66) diende het voorstel in om – in navolging van andere steden die dit doen na de gebeurtenissen in Orlando waar een schietpartij plaatsvond tijdens de Gay Pride – een “non-discriminatie” statement te maken in Maassluis in de vorm van een regenboog zebrapad. De locatie moet nog nader worden bepaald.  Sandra Mulder-Vreugdenhil (VVD) plaatste de kanttekening “dat het wel verkeersveilig moet zijn”.


Alle partijen vielen D66 bij en de motivatie is uiteindelijk opgehangen aan deze universele rechten van de mens.


 

Binnen de EU is dat recht hier in artikel 21 vastgelegd in het Handvest voor de Grondrechten van de Europese Unie,

Artikel 21 is het non-discriminatieartikel in het Handvest en het omvat naast ras en etnische afkomst, een groot aantal discriminatiegronden.

De tekst luidt:

Artikel 21. Non-discriminatie

 1. Elke discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuigingen, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, is verboden.
 2. Binnen de werkingssfeer van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie en onverminderd de bijzondere bepalingen van die Verdragen, is elke discriminatie op grond van nationaliteit verboden.

De tekst van artikel 21 sluit uiteraard ook aan bij hoofdstuk 1 artikel 1 van de Nederlandse Grondwet.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  30 juni 2016 at 19:32

  ”REGENBOOGZEBRA!”

  Zwart/Wit pad veranderd in kleur top,
  dus ben je verplicht tot een noodstop.
  Bij waterpartij,
  de kinderen blij,
  op de Markt staan ze er gekleurd op!

 2. ton
  30 juni 2016 at 13:19

  Is tijd dat er eens aandacht aan wordt geschonken; Ben blank, ouder dan 60, geen werk, Nederlander, profiteer echter niet van de samenleving, betaal enorm veel belasting en ziektekosten, vind dat Sinterklaas zo moet blijven, spreek zelfs Nederlands, hetero, zonder hoge hakken…fijn dat er nou eens aandacht is voor mijn doelgroep.