Verkiezingsdebat op 2 maart 2017


MAASSLUIS | Afgelopen donderdag vond er in de Koningshof het grote verkiezingsdebat Maassluis plaats met diverse kamerleden en raadsleden van de VVD, PvdA, CDA, D66 en de Christen Unie. SP en Groen Links deden uiteindelijk niet mee terwijl de PVV helemaal niet heeft gereageerd. Het debat moest de zwevende kiezer helpen om een beter inzicht te krijgen in de standpunten waarvoor de verschillende partijen staan. Aan de hand van drie stellingen als samenleving, zorg en werk bracht iedere deelnemer eerst het standpunt van hun partij naar voren waarna zij moesten reageren op vragen van de andere panelleden en het publiek.

Voorzichtig
Op de stelling `Zijn mensen terecht bang voor de toekomst` werd voorzichtig gereageerd als het gaat over de internationale spanningen en vluchtelingen. Als snel gingen de panelleden over op onderwerpen als problemen in de zorg, energie en duurzaamheid. Spreekstalmeester Gerrit van Dijk greep uiteindelijk in door aan te geven dat de stelling ‘zorg’ later op de avond aan bod kwam. Hij vroeg of de internationale spanningen en vluchtelingen geen issue is voor de aanwezige partijen. Alle partijen waren het met elkaar eens dat er problemen zijn in de wereld die ook een stempel drukken op Nederland. Iedere partij heeft net weer een iets andere gedachte over de aanpak hiervan. Foort van Oosten (VVD) ziet de oplossing in een iets hardere aanpak en een verantwoordelijkheid van de mensen die in Nederland veiligheid komen opzoeken. Salima Belhaj (D66) bijvoorbeeld vind het niet kunnen dat terugkerende Syriëgangers met een dubbel paspoort het Nederlandse paspoort wordt afgepakt. Wat doe je dan met deze mensen die alleen een Nederlands paspoort hebben. Van Oosten noemde deze laatste groep de ” Bloempotjihadisten”.

Zwevende kiezer blijft zwevend

politiek blijft polderen
De andere twee onderwerpen zorg en werk leven bij alle partijen, en aan de hand van de reacties bij het publiek duidelijk ook bij hen. Een van de zwevende kiezers Herman van Unen vroeg tijdens het debat al aan de aanwezige panelleden om minder de problemen te benoemen maar meer met oplossingen te komen. Na afloop gaf van Unen aan dat hij niet echt is opgeschoten omdat de politiek wel roept maar verder alleen maar blijft polderen. Toch was van Unen blij te zijn geweest en dat hij de volgende keer weer langs zal komen.

De organisator Sjoerd Kuiper (raadsfractievoorzitter van PvdA Maassluis) kijkt terug op een geslaagde avond. Hij is tevreden over de opkomst maar had toch wel graag veel meer bezoekers gehad.

© Peter Farla

© Peter Farla

Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen