MAASSLUIS  Bea Scheurwater is een voormalig bestuurslid van de VVD Maassluis. Twee jaar geleden nam ze de functie van secretaris op zich voor de liberalen. Maar ze stapte eruit vanwege die partijpolitiek. Bea gaat de kar trekken voor de nieuwe partij Forza! Maassluis. Forza! Maassluis wil vooral een verbetering op het gebied van veiligheid en openbaar groen. “We moeten luisteren naar de burger, niet alleen aanhoren”, aldus Scheurwater in gesprek met de WOS.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog een eindje weg, maar er is al een tijdje beweging in het politieke landschap van Maassluis. Naast Forza!, een Fortuynistische beweging begonnen vanuit Haarlemmermeer, timmert ook GroenLinks in Maassluis aan de weg. De huidige partijen in de stad kunnen rekenen op een nieuwe geluid dat Bea uitdraagt:”Er wordt teveel partijpolitiek bedreven. Zij vertellen wel even hoe het ze het zouden doen, in plaats van het aan de burger te vragen.”

Forza! onderschrijft de waarden van de vermoorde politicus Pim Fortuyn en laat verder praktisch alles over aan de lokale politici Inmiddels zijn tien enthousiastelingen bezig zijn met Forza! Maassluis. Scheurwater hoopt dat er zich nog meer mensen aanmelden die zich kunnen vinden in de idealen van wijlen Fortuyn. Als de partij genoeg stemmen krijgt voor een zetel in 2018, wil ze graag de raad in. “Maar als iemand anders tegen die tijd het beter kan, dan moet die persoon dat zeker doen”, aldus de politica in spé.

Ex VVD

Bea nam twee jaar geleden de functie van secretaris op zich voor de liberalen. Maar ze stapte eruit vanwege de partijpolitiek: “Het zijn aardige mensen allemaal, ik heb met niemand ruzie. Maar ik wil wel mijn mening kunnen verkondigen en dat ging niet.”Momenteel schrijft ze maandelijks columns op Maassluis.nu en toen werd ze benaderd door Forza!

Visie & standpunten
Bea denkt na over de toekomst van de stad. Zo stelt zij onder meer:

 1. Terugkeer van de ambulancepost
 2. Meer ‘blauw op straat’
 3. Groenonderhoud moet veel beter
 4. De Koningshof aan een commerciële partij te worden overgelaten

Bron: WOS


De 9 kernpunten van Forza! gebaseerd op het moderniteitsbeginsel van Pim Fortuyn staan te lezen op de Froza! website van Haarlemmermeer waar deze partij haar basis heeft

In Nederland …

1. Geldt een parlementaire democratie.
2. Bestaat een volledige scheiding van Kerk en Staat.
3. Geldt een volledige vrijheid van meningsuiting.
4. Geldt een markteconomie gebaseerd op eigen initiatief en vrij ondernemerschap.
5. Dient een absolute scheiding te zijn tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.
6. Zijn mannen en vrouwen cultureel, sociaal en economisch volstrekt gelijkwaardig. En de seksuele geaardheid doet in het politieke domein niet ter zake.
7. Staat individuele verantwoordelijkheid van de mens centraal.
8. Dient de samenleving te bestaan uit samenlevende en samenwerkende individuen.
9. Wordt de Universele Verklaring van de rechten van de Mens gerespecteerd en nageleefd zonder eigengereide interpretaties op basis van zgn. eigen culturen.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

10 Reacties

 1. Dick.Pasterkamp.
  2 december 2016 at 09:40

  Zet hem als nummer 1 op de lijst.

 2. Aad Rieken
  2 december 2016 at 08:38

  De Touwtjes Hangend Uit De Voordeur.,
  Heeft Voor Jan En Mij de Voorkeur!!!!!!!

 3. Aad Rieken
  2 december 2016 at 08:23

  ”Bea Trekt Haar Scheur Open!”
  (En Watert De Problemen Weg)

 4. Aad Rieken
  2 december 2016 at 08:08

  ”Niet Te Geloven,Thomassen!”

  (slaap jij wel goed Marcel,
  reactie om 04.15 dat wel)

 5. Marcel Thomassen
  2 december 2016 at 04:15

  De menselijke maat.

  De meeste mensen denken dat een gemeente, om gelukkig te zijn, groot moet zijn; maar zelfs als zij gelijk hebben, hebben zij geen idee wat een grote en wat een kleine gemeente is …..
  Er is een grens aan de grootte van steden, zoals er een is aan andere dingen, planten, dieren, mensen, werktuigen: want geen van dezen behouden hun natuurlijke kracht als ze te groot of te klein zijn; of zij verliezen ten enen male hun natuurlijke eigenschappen, of zij worden bedorven.

  (Aristoteles 322 v Chr.)

  Al met al bespeur ik -verfrissende geluiden met een open mind- in het initiatief van mw. Bea Scheurwater en haar collegae, om via een modern maatschappelijk beweging Maassluis d.m.v. een nieuw gebundeld volkskracht van onderop via het politieke stelsel, de zittende arrogant lokale politiek te willen veranderen, en om die politiek plus het lokaal bestuur zo weer echt dienstbaar te kunnen maken aan het algemeen welzijn in Maassluis (voorspoed zo u wilt).

  Dit alles binnen -of ingebed in- de onze Westerse democratische cultuur & tradities, met nieuwe inzichten, toekomst perspectieven …… maar ook restricties voor hen die dit bedreigen of ondergraven.

  De menselijke maat. Inderdaad dit is niet vrijblijvend. Daar behoort kennelijk weer hard voor geknokt te worden. De enige constante in het leven is verandering, veranderingen gaan of komen steeds sneller in deze tijd, en die veranderingen zijn immens. Vrijwel alle oude politieke partijen hebben bij het meerendeel van de bevolking geen echte legitimiteit meer, en er is een steeds wijder wordende kloof tussen de overheid en de bevolking. Bovendien is het leven niet altijd leuk meer, je betaalt je rot, je bent al uitgekleed voordat je naar de dokter gaat.

  De geschiedenis herhaald zich.

  Als een vorst (of bestuurder) zijn plicht niet nakomt -maar- inplaats van zijn onderdanen (het volk) te beschermen, hen probeert te onderdrukken als slaven, dan is hij geen groot vorst, maar een tiran.
  In dat geval mogen zijn onderdanen -na beraadslagingen in de Staten-Generaal- hem afzweren en een ander leider kiezen.

  (uit het Plakaat van Verlating 1581)

  Weet u het nog Maassluizers? Op 1 april 1572 wordt Den Briel ingenomen, het begin van het gewapende verzet tegen Spanje. In 1576 volgt de pacificatie van Gent en eisen de Noordelijke & Zuidelijke gewesten het vertrek van de Spaanse troepen. In 1581 verschijnt dan uiteindelijk een uniek pamflet -het Plakaat van Verlating-waarschijknlijk het eerste gedrukte pamflet in de wereldgeschiedenis dat oproept tot verzet tegen het heersende gezag.

  Uniek ook omdat onze toenmalig streng Cavinistische voorouders de leer van Calvijn even ter zijde leggen. Aan het verbod tot opstand tegen een door God gegeven koning (Romeinen 13 voor de gelovigen onder jullie), heeft men in deze tijd even geen boodschap. Zoals gewoonlijk in ons gebied speelt de portemonnee een nog belangrijker rol, en worden de geloofs-tegenstellingen -het Protestante Noorden & het Katholieke Zuiden- als alibi gebruikt. Als ultieme zonde van de regerende vorst wordt namelijk de invoering van extra belastingen ten tonele gevoerd; ‘Hij (Filips de Tweede) heeft nieuwe bloedraden in het leven geroepen en tenslotte de 10e penning (10% belasting op alle transacties) ingesteld voor de handel en nijverheid, waarmee hij ons land, dat volledig op handel en nijverheid is aangewezen, naar de ondergang heeft gevoerd (het lijkt de EU met haar Euro wel)’.

  Het verhogen van de belastingen -de ultieme zonde- is evenals nu in 2016 een terugkerend thema in het Plakaat: ‘Men wordt gekweld doordat men de 100e, 20e en 10e penningen moet opbrengen, waarmee soldaten worden betaald en een zelfbenoemde elite, lekker zijn eigen gang kan gaan in weerwil van het gewone volk’.

  Een en ander is in de ogen van onze devote voorvaderen -de leer van Calvijn ten spijt-niet in lijn met Gods wil. Sterker,- het is een doodszonde Filips de Tweede niet af te zweren. De afloop is bekend: in 1588 -zeven jaar na het Plakaat- wordt de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uitgeroepen (de eerste republiek ter wereld). Ten slotte een idee; laten wij in en over de gemeenteraad en het bestuur van de plaats Maassluis nog eens discussieren over het Plakaat van Verlating. De uitgangspunten zijn lange tijd niet zo actueel geweest.

  At you’re service.

 6. B. Scheurwater
  1 december 2016 at 23:54

  Dank allen voor de reactie. Dit was slechts een korte introductie. En natuurlijk heeft FORZA een program, Dat zal stukje bij beetje duidelijk worden het komende jaar. Kern: Mens centraal, niet boven de burger maar NAAST de burger, verantwoording nemen, Ergo Bottom up and inside out en niet zoals nu top down opleggen.

 7. Dick.Pasterkamp.
  1 december 2016 at 22:55

  Dat zijn toch kreten die iedere partij in zijn programma heeft staan,dat kan toch nooit een reden zijn om een nieuwe partij op te richten. Ik kan het op èèn punt wel met haar eens zijn, en dat is dat de politiek niet alleen naar de burger luistert,maar ook uitvoert wat de burger wil. Misschien wil zij net als Jan de Visser meer in de belangstelling staan.

 8. Marcel Thomassen
  1 december 2016 at 20:59

  Ik had liever gezien Bea (en daar heb jij best de kennis voor) dat je bij deze presentatie van jullie nieuwe partij Forza Maassluis, een duidelijk maatschappij & samenlevingsvisie in algemeen zin had afgegeven. En dat Forza iets had verklaart over de toekomst van Maassluis en haar burgerij. Hoe jullie die toekomst zouden zien danwel daarop met nieuwe instrumenten of inzichten hierop wil inspelen of hoe jullie Maassluis dan willen gaan inrichten op en over vele fronten.

  Immers :

  Lantarenpalen & groenvoorziening zijn niet politiek bezien socialistisch, een gemeente goed managen of armoedebestrijding is niet politiek bezien a-priori christelijk, stoeptegels & sportvelden of Koningshof zijn niet politiek op voorhand liberaal zaken, een nieuwe ambulancepost of meer politie op straat heeft niets met nieuwe politiek te maken, maar met normaal en eerlijk menselijk verstand (en dus niet met de oude Nederlandse politiek partijpolitiek en haar vastgeroest dogmatiek en machtsbelang).

  Rebelleer, ik wens jullie sucses.

  Forza ( Vooruit! ), met de geit

  • B. Scheurwater
   1 december 2016 at 23:56

   Hr Thomassen dank voor uw compliment, u bent van harte welkom bij FORZA!

 9. Aad Rieken
  1 december 2016 at 20:27

  ”STERKTE!”