De VSP stemt tegen Investeringskrediet van 3 mln voor Omgekeerd Inzamelen

MAASSLUIS | In Maassluis wordt al jaren plus minus 47% van het afval gescheiden door de burger, zo blijkt uit metingen. De overheid legt gemeenten op om voor 2030 te komen tot 75% scheiding van de afvalstroom. De VSP pleit er voor om aan burgers hiervoor geen extra acties op te leggen, maar de huidige restant afvalstroom door de afvalverwerker te laten na-scheiden. De techniek daarvoor is de laatste tijd met sprongen vooruit gegaan waardoor het ook kan.

het aanbieden van het restafval wordt ingewikkelder
Het college zet echter in op het z.g. Omgekeerd Inzamelen. Een verhullende benaming die betekent dat het aanbieden van het restafval ingewikkelder wordt gemaakt, dus wordt ontmoedigd. Immers, om de restafvalcontainer te bereiken moet de burger grotere afstanden overbruggen tot wel 250 meter. Het gescheiden afval kan op kortere afstand van de woning worden gedeponeerd. Daarbij is het college ook voornemens hiervoor een pas systeem te introduceren en vraagt daartoe van de raad een Investeringsbedrag van 3 mln.

U kunt niet langer stemmen

Bent u vóór Omgekeerd inzamelen?

VSP is absoluut tegen dit plan
De VSP is absoluut tegen dit plan. Het naast de container plaatsen van afvalzakken en deponeren van restafval in de verkeerde container zal het gevolg zijn zo heeft de praktijk in andere gemeenten, bv Arnhem, al laten zien.

Daarom heeft de VSP tegen deze investeringen in een systeem dat de burger ontmoedigt gestemd. Wij willen investeren in de goede en betaalbare technische oplossing van het na-scheiden van het restantafval, en daarmee de burger faciliteren en bemoedigen de stad schoon te houden.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. Dick.Pasterkamp.
    24 mei 2021 at 11:34

    Waarom wil het college altijd tegen de stroom in zwemmen, het is toch een bewezen feit, dat wat het college wil niet werkt. Er zijn anderen dingen waar het geld aan besteed kan worden(zie mijn artikel in het AD).jl.In een onderzoek over het nut van wat het college wil is gebleken, dat de inwoners van Maassluis hier niet op zitten te wachten maar toch door douwen. Mijn raad aan het college cq raad gaat is ten raden bij de burger, uiteindelijk bepalen zij of jullie nog mogen blijven.

  2. Bea Scheurwater
    23 mei 2021 at 14:05

    Helemaal mee eens, en dat in een vergrijzende stad, er wonen hier redelijk veel ouderen als die met rollator met vuil moeten gaan sjouwen? Trouwens in onze buursteden zijn ze ermee gestopt! na scheiden goedkoper ook nog.