OPEN BRIEF

MAASLUIS | De Bewonerscommissie ‘De Vliet’ had het college van B&W uitgenodigd voor een bezoek aan De Vliet om met bewoners te spreken. Voor die bijeenkomst waren ook journalisten en vertegenwoordigers van de gemeenteraad uitgenodigd. Dat laatste vond burgemeester Edo Haan geen goed idee. Hij benaderde alle fracties met het dringende verzoek weg te blijven om, zoals hij het formuleerde, reuring te voorkomen. De coalitiepartijen blijken strak aan de leiband van het college van B&W te lopen, want zij bleven braaf weg, net als D66. Vanuit het principe dat de uitnodigende partij bepaalt wie er wel en niet komen en niet een van de genodigden, is de VSP Maassluis wel gegaan, evenals Maassluis Belang en de ChristenUnie.

De vrees van de burgemeester is achteraf gezien begrijpelijk, want het werd een beschamende vertoning. Alsof ze in het stadhuis in een isolement leven, kregen de bewoners de vraag voorgelegd wat hun wensen waren. Alsof die de afgelopen maanden al niet uitputtend via de media en op andere manieren naar buiten zijn gebracht: Meer vervangende woningen voor de senioren die nu in De Vliet wonen, en een nieuwe recreatieruimte voor de ontzettend belangrijke en waardevolle onderlinge contacten.

Al snel bleek dat er op die vragen nog steeds geen begin van een antwoord is, behalve de al eerder door PvdA-wethouder Arnold Keijzer uitgesproken vage belofte dat er wel meer vervangende woningen kunnen komen dan de 40 die nu zijn vastgelegd. Verder afwachten tot oktober. Zo’n houding is meer dan voldoende voor reuring, en dat heeft dan niets te maken met de aanwezigheid van gemeenteraadsleden.

De VSP Maassluis pleit al jaren voor een optimale herhuisvesting van de bewoners van De Vliet. In het in mei 2014 ook door de PvdA, het CDA en de VVD ondertekende coalitie-akkoord staat het heel duidelijk: “Voordat de Vliet gesloopt gaat worden, moeten voldoende betaalbare vervangende woningen zijn gerealiseerd. De verhuizing van de bewoners van De Vliet zal via een gedegen sociaal plan, dat na het sloopbesluit van kracht wordt, met maatwerk plaatsvinden. Er wordt daarbij een maximale inspanning gedaan om voor de senioren die dan in de Vliet wonen, ook in het centrum weer geschikte huisvesting te vinden, in combinatie met passende, gezamenlijke voorzieningen. Dit proces verdient goede voorlichting, begeleiding en duidelijke termijnen voor de betrokken inwoners.” De VSP heeft er destijds hard voor geknokt om deze tekst in het coalitieakkoord te krijgen.

Voor de drie huidige coalitiepartijen PvdA, CDA en VVD is de vertaling in 40 vervangende woningen en het niet meer praten over ‘passende, gezamenlijke voorzieningen’ blijkbaar wel voldoende. De VSP heeft tot nu toe onvoldoende steun gekregen voor een veel ruimhartiger aanpak. Daarbij hebben we niet stil gezeten. Zowel publiekelijk als achter de schermen zetten wij ons daarvoor in.

In de gemeenteraad hebben we tijdens het debat over de Kadernota op 27 juni ervoor gepleit op de plek van het leegstaande complex ‘t Klooster nieuwbouw te realiseren waar zowel de gemeenschapsvoorzieningen van De Vliet alsook de behoefte aan het tekort aan ouderenwoningen voor herhuisvesting kan worden opgevangen. Op dit voorstel is nooit een concreet antwoord gekomen, alleen de vage opmerking dat er gedacht wordt aan een andere bestemming. Wij hopen nu op een snelle en duidelijke reactie. Daarbij kan misschien ook het leegstaande schoolgebouw aan de Mgr. Bekkerslaan worden betrokken. Intussen blijven wij ons inzetten voor een daadwerkelijke uitvoering van de afspraken in het coalitieakkoord.

Fractie VSP Maassluis

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. bea scheurwater
  25 augustus 2017 at 11:48

  Pacta sunt servanda!

 2. Mar v Assen
  24 augustus 2017 at 22:29

  Om met de fluisterwoorden van wethouder Keijzer te spreken,

  “Volhouden hoor, en druk blijven zetten!” Dat zal de biljartclub zeker doen.
  Hopelijk ook de VSP.