MAASSLUIS | Op 14 mei vergaderen 2 raadscommissies over diverse onderwerpen. Aansluitend is er de tweewekelijkse bijeenkomst van de gemeenteraad. Deze vangt aan om 20.45 uur. Op de agenda staat o.a. een debat over de motie van het Forum voor Maassluis over Rookvrije omgevingen.

 

In commissie 1 wordt gesproken over:

 1. het Raadsvoorstel tot vaststellen Inspraakreactie op vervoerplannen 2020 MRDH
 2. Beantwoording art. 51 vragen ChristenUnie inzake bomenkap aan de Rozenlaan.

Op de vervoersplannen van de MRDH heeft de gemeente inspraak met een reactietermijn tot17 mei. In de concept-inspraakreactie zijn een aantal besluiten geformuleerd. Die zijn nodig om de ingebruikstelling van de Hoekse Lijn en een gebruiksvriendelijk systeem van vervoer op afroep te garanderen. Het verdient aanbeveling om ook de informerende rol van de RET vast te leggen. Na het tijdig vaststellen en versturen van deze inspraakreactie aan de MRDH is overleg nodig met de RET en MRDH om tot een uitwerking van de plannen te komen.

ChristenUnie kan de antwoorden van het college niet verklaren met de uitvoering zoals zij die hebben gezien en gehoord. Verder willen zij nadere vragen stellen over bv. de nieuwe onderhoudskalender en over herplant van bomen.

 

In commissie 2 wordt gesproken over:

 1. het Raadsvoorstel tot vaststellen zienswijze Strategische agenda MRDH
 2. het Raadsvoorstel tot instemmen met de ontwerpbegroting 2020 MRDH

De MRDH vraagt om een zienswijze op de concept Strategische agenda MRDH. De MRDH vraagt de 23 gemeenten om uiterlijk op 29 mei 2019 een zienswijze in te dienen. Vaststelling van de Strategische Agenda in het Algemeen Bestuur is gepland op 12 juli a.s. De conceptreactie is gedeeld met de buurgemeenten Westland, Midden Delfland, Vlaardingen en Schiedam, om medestanders te krijgen voor met name de zaken die nu nog niet of onvoldoende in de Strategische agenda staan. Het gaat hierbij over de A20 afrit 6 en 7 alsmede om de studie HOV-lijn Hoekse Lijn naar Naaldwijk. Naar verwachting steunen Westland en Midden Delfland dit in ieder geval ook via hun zienswijze.

Voor de vaststelling van de begroting2020 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en van de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen, kunnen de 23 gemeenteraden een zienswijze op het ontwerp indienen. Het college besluit om in te stemmen met de ontwerpbegroting en met de beleidsnota risicomanagement en geen zienswijze in te dienen.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

2 Reacties

 1. Dick Pasterkamp
  17 mei 2019 at 09:57

  Motie Rookvrij zone. Prachtige Motie,maar er is meer: in de suggestie,s die worden gedaan in de motie mis ik toch wel een aantal locatie.s die ook in aanmerking komen voor een rookvrij gebied. Wat gedacht van de Ouderen centra.s: doktersposten: Buiten poli Sint Franciscus. Ik maak het vaak mee dat ik door een wolk van rook ergens naar binnen moet(pukkenput bij de ingang) wie verzint zoiets.
  Overigens vond ik de reactie van de VSP erg lauw als Senioren Partij zij zijn toch de partij voor de ouderen geen woord over het boven genoemde.

  • 17 mei 2019 at 12:34

   U kunt de VSP rechtstreeks benaderen hierover. U kent de weg.