MAASSLUIS | B&W geeft antwoord op onderstaande vragen van de VSP naar aanleiding van het schriftelijk verzoek van de continentie stichting Nederland, die verwijst naar een ratificatie van VN verdrag inzake rechten van personen met een handicap, welke onder meer bij gemeenten de taak ligt, te werken aan een samenleving die voor iedereen toegankelijk is. Ook mensen met incontinentie vallen onder dit Verdrag.

1. Is het College voornemens dit op te nemen in het beleid en hier uitvoering aan te geven?

Het college wil zich de komende jaren verder inzetten op het toegankelijk maken van de stad voor iedereen. Verder erkennen wij de behoefte en willen wij hiermee bewust omgaan. Door in overleg te gaan met organisaties, winkeliers en ondernemers kunnen wij tegemoet komen aan deze wensen. Als voorbeeld kan gedacht worden aan het Rotterdamse project ‘de propere plee’, waarbij deelnemende horecapartijen het gebruik van hun toiletten gratis ter beschikking stellen, zonder dat een consumptie verplicht is. Tevens kan er met communicatie over dit onderwerp uitvoering gegeven worden aan de behoefte van het winkelend publiek om hier meer aandacht voor te vragen.

Op de website: www.waarkaniknaardewc.nl

en op app: “Hogenood”, kunnen mensen hier ook checken waar de toiletten zijn.

2. Volgt het College de ontwikkelingen v.w.b. beleid en uitvoering Openbare Sanitaire voorzieningen bij omliggende Gemeenten?

Op basis van regionale en lokale ontwikkelingen en mede naar aanleiding van de vraag heeft het onderwerp meer de aandacht gekregen binnen de gemeentelijke organisatie. Een verkenning leert dat de grote omliggende gemeenten wel diverse toiletgroepen, zoals bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam. Echter, de middelgrote en de kleinere gemeenten hebben over het algemeen geen gemeentelijke openbare sanitaire voorzieningen.

3. Is het bij het College bekend dat er voor Gemeente Westland financiële middelen beschikbaar zijn gesteld door de Metropool Regio Rotterdam en Den Haag (MRDH) ter uitvoering van o.a. bouw van een sanitaire voorziening?

Er zijn vanuit de MRDH geen financiële middelen aan de gemeente Westland beschikbaar gesteld voor een sanitaire voorziening. Wel gaat de gemeente Westland middelen opnemen in de begroting om in de zomer 2019 sanitaire voorzieningen te realiseren in ‘s-Gravenzande en Naaldwijk.

4. Is het College voornemens de brief van CSN te beantwoorden?
Met CSN is direct contact opgenomen en de vragen die zij gesteld hebben n.a.v. of er openbare toiletten zijn in Maassluis. Dit antwoord is zowel telefonisch als per mail bevestigd. De stichting CSN was zeer verheugd dat wij als tweede gemeente van Nederland al hadden gereageerd. Er zijn openbare toiletten in winkelcentrum de Koningshoek en andere openbare gelegenheden. In de binnenstad is er geen openbaar toilet, echter wij gaan in overleg met de kerken, winkeliers, horecaondernemers om te vragen of zij bereid zijn gehoor te geven aan het openbaar stellen van hun toiletgroepen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt