MAASSLUIS | De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over cameratoezicht rondom stations. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord:

Vernielingen

Over de vernielingen zegt B&W onder meer:

Fietsendiefstallen 2014 2015 2016
Station Msl-West 32 28 44
Station Msl-Centr 23 22 40
       
Vernielingen      
Station Msl-West 2 1 3
Station Msl. Centr 1 1 2

Uit de tabel blijkt, dat er sprake is van een toename van zowel de fietsendiefstallen als de vernielingen in 2016, ten opzichte van de voorgaande jaren. De vernielingen hebben betrekking op vernielingen van abri’s op de stationspleinen of op het perron. Het is ons niet bekend voor hoeveel euro er schade is aangebracht in de afgelopen jaren; er is geen aangifte van gedaan. Het betreft geen eigendom van de gemeente, maar van de RET en/of NS.

Bijzonder is, dat het aantal fietsendiefstallen in 2016 over het jaar, in de gehele stad, is afgenomen. Waar in 2015 nog 193 fietsen werden gestolen, waren het in 2016 180. Ook de vernielingen laten een daling zien: in 2015 nog 288 aangiften en in 2016 250. Uiteraard zijn dit de officiële cijfers; wanneer er geen aangifte wordt gedaan, is het niet in de politiecijfers terug te vinden.

In januari 2017 is overigens aangifte gedaan van vier fietsendiefstallen en heeft drie keer een vernieling plaatsgevonden, waarvan één keer aangifte is gedaan. Deze zeven incidenten hebben in alle gevallen plaatsgevonden bij station Maassluis-West.

Camera
Wanneer de ‘trend’ die januari laat zien, doorzet voor de rest van het jaar, zal er een exorbitante toename zijn van zowel fietsendiefstallen als vernielingen. Echter, het is discutabel of in deze situatie sprake is van een verstoring van de openbare orde. Zoals gezegd, dragen vernielingen en fietsendiefstallen bij aan een gevoel van onveiligheid, maar er is niet structureel sprake van verstoring van de openbare orde waarbij andere maatregelen, zoals inzet van de politie en / of handhaving en toezicht al zodanig zijn ingezet en geen resultaten hebben opgeleverd zodat gesteld kan worden dat er geen andere maatregelen meer voorhanden zijn en daardoor cameratoezicht het ‘laatste redmiddel’ is.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt