MAASSLUIS | De fractie ChristenUnie heeft vernomen dat de wachttijden voor zwemlessen in het Dol-fijn zijn opgelopen. Zij vinden het belangrijk dat alle kinderen de mogelijkheid hebben om een zwemdiploma te halen. 

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

Het geschetste beeld van oplopende wachttijden herkennen wij niet. Ook het zwembad geeft aan dit niet te constateren. De wachttijd voor zwemles op zaterdag is al lange tijd stabiel. Dat de zaterdag een populaire “zwemlesdag” is heeft tot gevolg dat de wachttijden voor deze dag langer zijn dan voor zwemlessen op doordeweekse dagen. Op doordeweekse dagen, bijvoorbeeld op dinsdag, kan er binnen een maand na inschrijving gestart worden met lessen. Dat ouders met hun kinderen uitwijken naar zwembaden in buurgemeenten is een continu proces dat altijd al gaande is geweest. Het betreft bovendien tweerichtingsverkeer; er komen ook kinderen met ouders uit omliggende gemeenten om zwemles te volgen in sport- en recreatiebad Dol-fijn. Dit is een normaal proces omdat een ieder vrij is om te bepalen waar hij of zij zwemles wil volgen. Er wordt door het zwembad steeds gekeken naar optimalisering van het rooster; of en hoe er nieuwe of extra activiteiten zoals zwemlessen kunnen worden opgestart. Het zwembad doet er alles aan om eventuele wachttijden zoveel mogelijk te beperken en streeft ernaar dat zoveel mogelijk inwoners van Maassluis en daarbuiten zwemles kunnen volgen in sport- en recreatiebad Dol-fijn.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    26 maart 2018 at 10:37

    “Het Zal DOL en FIJN Blijven!”.