MAASSLUIS | B&W geeft aan in haar antwoord aan de fractie van Maassluis Belang dat er geen gedoogbeleid is. Het feit dat er op een locatie (zoals de Johan Evertsenlaan) na lange tijd handhavend is opgetreden, betekent dan ook niet dat er sprake is van opheffing van een vermeend gedoogbeleid, maar een verschuiving in de prioritering van de politie.

U heeft ons op grond van art. 51 RvO vragen gesteld over de opgelegde parkeerboetes door de politie aan de Johan Evertsenlaan. Bij deze treft u de beantwoording van uw vragen aan.

1. Bent u het met ons eens dat het gedoogbeleid in deze omgeving is ontstaan door discussie over eenzelfde problematiek een aantal jaren geleden.

Wat betreft verkeerszaken bestaat er geen gedoogbeleid; formeel bezien wordt er nergens gedoogd in de gemeente Maassluis. Het feit dat er op een locatie (zoals de Johan Evertsenlaan) na lange tijd handhavend is opgetreden betekent dan ook niet dat er sprake is van opheffing van een vermeend gedoogbeleid, maar een verschuiving in de prioritering van de politie.

2. Zo ja, waarom is dit beleid dan niet fysiek kenbaar gemaakt, zoals bijvoorbeeld in de Adriaen Brouwerstraat, door extra belijning wel is gebeurd?

De extra belijning in de Adriaen Brouwerstraat is aangebracht omdat op deze wijze de reeds bestaande parkeercapaciteit gehandhaafd kon blijven, er voldoende doorrijdbreedte (rijbaan) gegarandeerd blijft én het aangrenzende trottoir begaanbaar blijft voor voetgangers/scootmobielen. Een dergelijke aanpassing van de parkeersituatie heeft geen directe link met een vermeend gedoogbeleid.

3. Bent u het met ons eens dat het erop lijkt dat landelijke politie- die tegenwoordig in Nederland zijn werk- doet onvoldoende kennis heeft van plaatselijke zaken. Dat daarom dit soort misverstanden kunnen ontstaan.

Sturing aan politie vindt plaats door de teamchef, operationeel experts en wijkagenten die allen gekoppeld zijn aan een basisteam dan wel gemeente. In het geval van de gemeente Maassluis maakt dit deel uit van basisteam Waterweg waarbij de teamchef iedere twee weken een overleg heeft met het bestuur voor strategische en tactische afspraken en wordt het bestuur op de hoogte gehouden van operationele zaken.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

4 Reacties

 1. Daan
  29 juli 2016 at 16:00

  Een gedoog beleid bestaat niet zoals eerder gemeld het mag of het mag niet.
  Dus waar het niet mag maakt men kans bekeurd te worden dit zou in de Dreefenbuurt niet
  gek zijn dit zijn woonerven en daar geldt parkeren in de daarvoor bestemde vakken
  en niet erbuiten, zoals voor een brandgang of half bij uw buren voor de uitrit.
  Verder zou ik wel eens willen weten wie zijn wijkagent kent
  nou ik niet tenminste niet van gezicht. Ook vindt ik dat de handhavers in Maassluis
  met twee maten waar dit een goed voorbeeld van is
  dus Maassluis doe je werk en handhaaf de wet met daarbij dit probleem.

 2. Theo
  28 juli 2016 at 10:20

  Gelijke monnikken, gelijke kappen-dan overal in Mssl hetzelfde optreden. Oh nee dat mag niet want stel je voor dat een medelander bij ’toeval’ bekeurd wordt – poeh dat willen we niet hoor als keurig Mssl bestuur…..!

 3. Aad Rieken
  27 juli 2016 at 20:07

  ”En Ook Geen Mededogen!”