MAASSLUIS | Naar aanleiding van de aangekondigde demonstratie in Maassluis (alias het ‘gasprotest’), geven wij een overzicht van de belangrijkste partijen, gemeenten en organisaties die een zienswijze hebben ingediend in 2018. De gemeente Maassluis ontbreekt in dit rijtje. Coalitiepartij D66 heeft in 2018 geen zienswijze en geen bezwaar ingediend tegen voorgenomen plannen van de NAM maar stelde onlangs wel vragen aan het college van B&W. 

De antwoorden op die vragen zijn voor helderheid van de lokale keuze wellicht nog informatief, maar spelen geen rol in de besluitvorming, omdat de termijn om een zienswijze in te dienen in augustus 2018 verliep. De termijn om bezwaren te maken tegen uitspraken van de minister op ingediende zienswijzen is inmiddels ook al gepasseerd (einde maart 2019).
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt