Plannen worden ver vooruit gemaakt en kunnen worden bijgesteld waar nodig

MAASSLUIS | In de aanloop naar maart 2018 is het goed om nu al je eens te verdiepen in wat de door jou gekozen partij in de periode 2014-2018 heeft kunnen waarmaken van wat er in haar verkiezingsprogramma stond beschreven. Bedenk daarbij dat er altijd wordt “gepolderd” ofwel onderhandeld. Ook voortschrijdend inzicht kan zorgen voor heroverweging van visies. Toch dient een partij zijn grote lijnen consequent te volgen. Dat staat los van de partij ‘poppetjes’.

Wat kwam tot stand

Waar we in de komende maanden ook naar willen kijken is, welke concrete resultaten zijn behaald. Deze resultaten zullen vaak op het conto van de coalitiepartijen staan, die immers via hun wethouders deze resultaten tot stand brachten ofschoon mogelijk voorgangers de plannen opstelden (…). De oppositiepartijen hebben daarnaast wel degelijk ook initiatieven getoond om via moties en concrete voorstellen iets tot stand te brengen of bij te sturen.

De ‘bemanning’ van het college en de raad per juni 2017 is onderstaand weergegeven. Daarnaast zien we ook een link naar hun programma’s.


B&W

Koos Karssen (CDA), in november 2015 Opgevolgd door Edo Haan (PvdA)

Arnold Keijzer (PvdA)
Huub Eitjes (VVD), in 2015 opgevolgd door Sjef Evers (VVD)
Kees Pleijsier (CDA)
David van der Houwen (VSP) tot oktober 2016, daarna steunraadslid

Ieder jaar stellen zijn een jaarplan op. Daarnaast biedt de kadernota een financiële en organisatorische meerjaren doorkijk.

Kadernota 2018-20121 (nog concept in juni 2017):

Kadernota 2018 (concept)

Sjoerd Kuiper (fractievoorzitter)
Pieter Kromdijk (raadslid)
Jo Ann van Geest (raadslid)
Murat Çiftçi (raadslid)
Turkay Yücel (steunraadslid)
Jorrit Keijzer (steunraadslid)

PvdA Verkiezingsprogramma 2014-2018

Corine Bronsveld-Snoep (fractievoorzitter)
Marcel ’t Hart (raadslid)
Mehmet Çiçek (raadslid)
Fred Voskamp (raadslid)
Henrike Heijboer (steunraadslid)

Verkiezingsprogramma CDA Maassluis 2014-2018

 

Gerard van der Wees (fractievoorzitter)
Erna te Spenke (raadslid)
Dick Snoeck (raadslid)
Sandra Vreugdenhil (raadslid)
Peter van Velzen (steunraadslid)
Cor Booster (steunraadslid)

Verkiezingsprogramma VVD Maassluis 2014-2018

Gert Jan Enzerink (fractievoorzitter)
Jan van den Hoek (raadslid)
Loek Molmans (raadslid)
Aad Solleveld (raadslid)
Denise Mulder-Solleveld (steunraadslid)
Mark Dijkstra (steunraadslid)

Verkiezingsprogramma MB Maassluis 2014-2018

 

Jan van der Maarel (fractievoorzitter)
Paul Vlendré (raadslid)
Ton Luijendijk (raadslid)
Huib de Geus († 2015), opgevolgd Huub Paalvast (raadslid)
Huub Paalvast (steunraadslid), opgevolgd in 2016 door David van der Houwen (steunraadslid)

Verkiezingsprogramma VSP Maassluis 2014-2018

Leo Eijskoot (fractievoorzitter)
Bert de Reuver (steunraadslid)

Verkiezingsprogramma Maassluis D66

John Dolstra (fractievoorzitter)
Klarie Oosterman-Feenstra (raadslid)
Marianne de Jong-Klein (steunraadslid)
Leo van der Wel (steunraadslid)

Verkiezingsprogramma CDA Maassluis 2014-2018

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Hans van der Burg
    22 juni 2017 at 23:25

    Complimenten voor deze compilatie met doorklikmogelijkheid …. Maar, begin met het onderdelen uit het verkiezingsprogramma terugzoeken in het coalitieakkoord …. (Kan al zodra de coalitie gevormd is) Zit uw partij in de oppositie bespaar u de moeite zou ik zeggen ….