MAASSLUIS | Een jaar geleden heeft B&W toegezegd na te gaan in hoeverre er overlast is van pleziervaartuigen met achterstallig onderhoud.

Voor een goed beeld van de mate van overlast, zijn de databases van verschillende registratiesystemen doorgenomen en is bekeken gedurende 1 jaar hoeveel meldingen er zijn binnengekomen over achterstallig onderhoud en hoe vaak de medewerkers Handhaving overlast van achterstallig onderhoud hebben waargenomen.

Gedurende het afgelopen jaar zijn er +- 10 meldingen binnengekomen over pleziervaartuigen met achterstallig onderhoud. Alle meldingen hebben echter betrekking op pleziervaartuigen gelegen in de Boonervliet. Hierover heeft de gemeente Maassluis geen zeggenschap, omdat de Boonervliet in het beheer is van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Twee pleziervaartuigen vertonen duidelijk achterstallig onderhoud, en twee pleziervaartuigen geven overlast doordat deze met enige regelmaat worden gebruikt door daklozen. De gemeente is bezig  één pleziervaartuig uit de wateren van Maassluis te verwijderen en verwijderd te houden. De eigenaren van de twee slecht onderhouden pleziervaartuigen zijn er regelmatig op gewezen dat zij hieraan iets moeten doen. Zij hebben de gemeente inmiddels laten weten dat de pleziervaartuigen te koop staan. Ook staat één van de door daklozen overlast gevende pleziervaartuig te koop. Voor deze drie pleziervaartuigen zal in 2019 geen nieuwe vergunning worden verstrekt.

Conclusie: De mate van overlast van pleziervaartuigen met achterstallig onderhoud is beperkt.

Er is sprak van een beperkte mate van overlast van pleziervaartuigen met achterstallig onderhoud in de vlieten bij de gemeente in beheer. De overlast wordt vooral in de Boonervliet waargenomen. B&W neemt contact op met het Hoogheemraadschap van Delfland om deze te bewegen het water te ontdoen van gezonken en verwaarloosde pleziervaartuigen.

De gemeente staat erg kritisch tegenover de slecht onderhouden pleziervaartuigen in de Boonervliet en zal samen met het Hoogheemraadschap van Delfland naar oplossingen zoeken.


 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu